1 KUR’AN-I BİRLİKTE ÖĞRENELİM giriş

1 KUR’AN-I KERİM-İ birlikte öğrenelim mi !
————————————————————
BİLELİM Kİ , ALDATILMAYALIM ……
——————————————-
BU BİR YÜRÜYÜŞTÜR VE BİZLERDE SAMİMİ BİR KALP ve AKIL İLE BAŞLIYORUZ ….
——————————————-
Yunus Emre’den dörtlükler ile başlıyalım istiyorum…..

İlim , ilim bilmektir…..                    

İlim , KENDİN BİLMEKTİR…..

Sen kendin bilmezsin…..

Bu nice OKUMAKTIR……

————————————–

Kuru idük , yaş olduk …..

Ayak idük , baş olduk….

Kanatlandık kuş olduk ….

Piştik ELHAMDÜLİLLAH…..

————————————–
Okumanın manası….

Kişi Hakkı bilmektir ….

Çün okudun bilmezsin….

Ha bir kuru ekmektir…..

————————————–

Dört Kitab’ın manası….

Bellidir bir elifte…..

Sen elifi bilmezsin ….

Bu nice OKUMAKTIR….

—————————————
Aşkın aldı benden beni ….

Bana gerek , seni gerek ….

Ben yanarım dünü günü ….

Bana seni gerek seni……

—————————————-
Tüm sevgimizi sunalım YUNUS’a….. Ne kadar güzel ve net açıklamış değil mi …..

Uzun yıllardır yaptığım gözlemler , ikili ve toplu sohbetler beni fazlası ile karamsarlığa düşürdü..

İnsanların çoğu GAFLET / vurdumduymazlık , dikkatsiz , kendisi için önemli ve gerekli olanı düşünmeyip değersiz – geçici kazanç sağlayan konulara ilgili olarak , içinde AHİRETE YER VERMEYEN geçici 
yaşamın oyalanma ve eğlencesindeler……

Saptadıklarımı sizlerle paylaşmak istiyorum…..

1- Müslümanım/ Övgü ve şükürler olsun ki Allah’ın bir olduğuna inananlardanım diyen insanların tamamına yakını Allah Kitab’ını hiç OKUMAMIŞ…. 
Dini bilgilerini kulaktan duyarak öğrenmiş olmasına rağmen sanki 
OKUMUŞ + İNCELEMİŞ + ANLAYIP BİLMİŞ gibi konuşup davranıyorlar…

2- Bir kısmı ise anlamadığı halde Arap’ça olarak ezberlerindenKur’an-ı okuyorlar ve bu okumalardan sevap kazandıklarına inanıyorlar….

3- Ezberci eğitimin doğal sonucu olarak ;

A- Düşünce üretememe

B- Araştırma alışkanlığının olmaması

C- Bilgi , karşılaştırma ve tartışma eksiklğinin oluşturduğu kendine

güvensizlik , çekinme ve gergin oluşları – çabuk hırçınlaşmaları , kızmaları

hatta kavga etmeleri…..

D- Allah Kitab’ında geçen kavramların manalandırılmasın da bir netlik

birliktelik içinde değil de sürekli toplum önünde İKİLEMLERDE kalmaları..

4- İslam hakkında içten ve samimi oldukları ve Kur’an-i bilgiye aç oldukları….. 
Kitap’larını bilmemelerinin ezikliğini duydukları….

Her konuda binlerce sorularının varlığı….

Ve BİLENE verdikleri inanılmaz değeri……

5- FATİHA suresinin tamamını ezberlerinden okuduklarını ama manasını kesinlikle bilmediklerini….

FATİHA kavramının kelime manasını bilmediklerini…

6- Görsel ve yazılı medyada İslam’ı konuşan , yazan insanların çoğunun söylemlerinde ki sertlik , kabalık , bilgi – sevgi – saygı – hoşgörü eksikliği- 
davranışlarında ki kontrolsüzlük ve en azından birbirlerini dinleme sabrını gösterememeleri….

7- Allah’a tam teslimiyet , itaat , barış , mutluluk – huzur – rahatlık ,

güven için çalışmak – gayret ve çaba göstermek anlamlarına gelen İSLAM’a yakışan söylem ve davranışlar – güzellikler sergilenmiyor…..

8- İSLAM’ın , BİRLEŞTİRİCİ olduğu bilinmesine rağmen ;

A- Sürekli bir tartışma

B- Allah Kitab’ında çok açık ve net belirtilmiş olan , Allah’ın SINIRLARINDA bir ortak nukta bulunamıyor ve AYRILIKLAR – BÖLÜNMELER…..

C- Karşılıklı GÜVENSİZLİK , hatta kavga görünümü oluşturuluyor…

Yalnız benim dediklerim doğru yaklaşımı….

9- İSLAM’a inandıklarını söyleyenlerin Allah’ın dinine verdikleri zararlar

kötü görünüm inanamayanlardan daha büyük oluyor……

En acı olan ise bu görünümün farkına varıp da ;

—- Arkadaşlar – dostlar , bizler ne yapıyoruz !

—- İpin ucunu kaçırdık !

—- Ne söylediğimizi , ne yaptığımızı bilmez konuma düştük !

—- Bu durum hem bize , hem de konumumuza yakışmıyor….

diyenin olmaması……

Bu durum- görünüm , Allah’ın dininin TEK KAYNAĞI olan Allah

Kitab’ını ;

A- Anlamak — Düşünmek….

B- Düşünüp — Bilip — Öğüt almak

için okuyan insanların KARARLI , BİLEREK gayret ve çabaları ile son bulmalıdır……

İşte o zaman Allah’ın Kitab’ında ki GERÇEK İSLAM ,

BÜTÜN GÜZELLİKLERİ ile tüm İNSANLIĞI kucaklayacaktır….

İslam insanı ; başta,

Alemleri yaratan Rab’bine ….. sonra ,

İnsanlara ve doğaya SEVGİ dolu , SAYGILI , HOŞGÖRÜLÜ

olacaktır…..

** BEN yerine , BİZ merkezli bakış ve davranışlarda bulunacaktır….

**Yalnız Allah’ın ayetlerini — sözlerini EN GÜZEL BİR DİLLE ve DAVRANIŞLARLA ANLATAN VE UYGULAYAN birer örnek olarak didinecektir….

———————————

OKUMAYA BAŞLARKEN

———————————

Kur’an-a göre Kitab’ımızı okumaya başlamadan önce yapmamız gereken  nedir….. 

İslam insanı her zaman temizliğine çok özen göstermelidir…. 

—————————————————————–

Kur’ansal  kural ;

Nahl ayet 98 + Neml ayet 30  + FATİHA de ve başla .

—————————————————————–


Nahl suresi 

resmi no: 16 

geliş no : 70 

ayet 98 —– Kur’an okuyacağınız zaman ,o kovulmuş Şeytandan 

Allah’a sığın….. 

” eüzü billahi mineşşeytanir recim ” de….. 

Alak  suresi ( geliş sıra no 1 / resmi sıra no 96 )

Ayet 1 ;

Yaratan Rab’binin adı ile oku / çağır – davet et .

Evet …. Her okumadan önce ALLAH’a sığınılacak…… 

Tek şart bu….. Manaca denilecek ki :

Ey şeytan, ben aklım ve gönlüm ile Rab’bime yöneldim……
Senin bana gücün yetmez….. İfade  ne güzel ve anlamlı değil mi…… 

Çünkü inanan insana ,şeytanın hiç bir yaptırım gücü yoktur…. 

Nahl 16/70 
ayet 99—- Şu bir gerçek ki şeytanın elinde , iman edip yalnız Rab’lerine dayananlar aleyhine hiç bir yaptırım gücü- kanıt yoktur…..

ayet 100— Onun gücü, sadece onu dost edinenlerle, Allah’a ortak koşanların üstündedir….

( Sebe suresi 24/58 ayet 20 ve 21 de aynı mana var…. 

İbrahim suresi 14/72 ayet 22 yi okumalıyız… ) Ve NEML SURESİ 27/48 ayet 30 . 

” SÜLEYMAN’DAN BİR MEKTUP…… 

Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla başlıyor….. 

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM….. ” Artık ne yapmamız gerektiğini Kitab’ımızdan öğrendik…. 

nahl ayet 98 + neml ayet 30 = FATİHA de ve başla…..

Zuhruf suresi ( 63 / 43 ) ayet 44

Gerçek şu ki ; Bu Kur’an , sana ve toplumuna bir öğüttür / hatırlatmadır .

Bundan sorumlu tutulacaksınız .

Ayet 43 ;

Sen , sana vahyedilene  sımsıkı sarıl .

—————————————————–

** Kendi duyum ve düşüncelerimizden çok Kitap ne diyoru öğrenmemiz gerektiğine inanıyorum.

Güzel ,hoş, açık ifadelerle bir sohbet havasında saygı çerçevesinde.

Ve bu güne kadar bu güzellikleri neden okumamışım dedirterek.

Yaşamda gerekli olan başlıklara öncelik tanıyarak.

—– 

İslam’ın etki alanı TÜM İNSANLIKTIR.

Bu bilinçle fikirlerimizi büyük bir olgunluk ile  paylaşmalıyız. 

Kimseyi incitmek hatta küçültmek gibi bir amacımızın olamayacağını ilk satırlarımda yazıyorum. 

Bir insanın bile paylaşımlarınızdan incindim hatta alındım demesi bile beni son derece üzer. 

Her insan Allah’ın görüntüsüdür ! 

Ve saygı görmeye layıktır.

Ve düşüncesi değerlidir. 

Benim çok sevdiğim bir sözümü sizlerle paylaşmak istiyorum….. 

” BİRBİRİMİZİ SEVMEK ZORUNDA DEĞİLİZ. 

AMA BİRBİRİMİZE SAYGI GÖSTERMEK ZORUNDAYIZ……. ”

—–

Kur’an, vahyin tamamlandığı son Kitap’tır. 

Kur’an, inanan insanların bilmesi gereken herşeyi APAÇIK —-  ÖLÇÜSÜNDE —- KIVAMINDA , DOSDOĞRU  kapsar……. 

AKIL + İLİM + İMAN  ana yapıyı oluşturur……. 

İnsan , aklını kullanarak ilim yapmalı, araştırıp incelemeli ve  BİLEREK  Rab’bine teslim olmalıdır…….. 

AKIL ve İLİM yoksa İMANDA yoktur…….

Yolculuğumuzda kolaylıklar diliyorum .

İdris Kulaçoğlu ..