6 AYET KAVRAMI

AYET  kavramı: 

İlahi Kitap’larda ki cümle veya cümleler toplamının adıdır…. 

Başta insan olmak üzere Tüm evren ve içindeki canlı cansız varlıklar ….. 

Doğal , fiziksel ve kimyasal oluşumlarda birer ayettir…. 

Açık delil-kanıt…. 

Mucize… 

İşaret demektir…….. Allah, Kitab’ında ayetleri genel olarak 2 gruba ayırmıştır… 

1- Muhkem ayetler. 

2- Müteşabih ayetler.

Ali İmran suresi resmi no: 3 / geliş sıra no : 94 deki 7 inci ayette 

bu iki kavramı açıklamıştır….. 

MUHKEM AYETLER : Hangi bilgi seviyesinde olursa olsun inanan her insanın okuduğu anda anlayıp kavrayacağı ANA, ÖZ noktalar, PRENSİP ayetlerdir….. 

MÜTEŞABİH AYETLER : Benzer – birden çok anlamı olup , konu ile ilgili insanların Muhkemlere bağlı kalarak YORUM GETİRECEKLERİ ayetlerdir…. 

Zümer resmi 39 / geliş 59 

ayet 23 —————— O Kur’an ,mesani / iç içe dürülmüş ikili , birbirine benzer birden fazla anlamları yapısında barındıran kelİmelerle sözün en güzeli indirilmiş bir Kitap’tır…..