TÜRK TARİHİ GİRİŞ 2

TÜRK TARİHİ giriş 2

Batı insanlarının  kendi çıkarları için ürettiklerine örnekler ;

1 – 20.5.1997 de Kazım Mirşan , Etrüsk enstitü başkanı prof. G.Camporeale ile konuşmak için  Floransa’ya gitmiş. Yapılan tartışma sonucunda Etrüsk’lerin Türk olduğunu kabul ettirmiş . Prof ;

‘’ Tamam , Kazım bey anladım . Ben 21 yıllık profesörüm. Tüm çalışmalarımı boşuna yapmışım .Bu yaştan sonra Türkçe’ mi öğreneceğim ! ‘’

demek zorunda kalmıştır.

2 – Yalan bilgi oluşturmaya çarpıcı örnek ;

APOLLON Tapınağı ( Side / Antalya )

Burada çalışmalar yapan prof. Kurt Bittel , Ön- Türkçe bilmediği için yazıyı Grekçe / Yunanca sanmış . Yazıdaki tamgalar  sağdan sola olmasına rağmen soldan sağa okumaya çalışmıştır.Yazı ;

‘’ ÖGÜS  ATIQ  ATAR  OĞ ‘’ dır.

Ög  ve üs damgalarını   ( P ) .

At  damgasını  ( o ) .

Ik  damgasını  ( L )

At  damgasını  ( omega )

Ters  at damgasını ( N )

Ür damgasını  ( İ )

Oğ gamgasını ( US )

Olarak almış ve yazıyı ‘’ POLLONİUS ‘’  olarak okumuş .

Başınada  yazıda başka bir damga olmamasına rağmen ( A ) eklemiş ve

Tapınağın adı  ‘’ APOLLONİUS ‘’  ismi ile dünya veri tabanına ve kitaplara girmiş .

Türk tarihçilerimiz ve arkeologlarımız bile bilgisizliklerinden bu okuyuşu bilimsel doğru kabul  etmişler.

Esasta  yazının Ön- Türkçe çözümü şöyledir ;

Ögüs  : Tanrı  elçisi

Atıq / k : Adlı , isimli

Atar : Adlandırılan , söylenen .

Oğ : kişi .

‘’ Tanrı elçisi diye isimlendirilen kişi . ‘’ dir.

3 –  ‘’ MİDAS ‘’ olarak okunmuş yazı ;

‘’ EM  İS  EDİTİS ‘’ dir.

Bizim kralımız …

4 – İrlanda dili Kelkçe / Gaelik’çedir.

GAEL , ön- Türkçe olarak  ‘’ ÖG + A + EL ‘’ dir.

‘’ Yüksek düşünce sahibi halk ‘’ anlamındadır.

—-

İrlanda = EİR + LAND

Eir : Ön- Türkçe dişil isimdir.

Yetkin demektir.

Land : Ülke

‘’ Yetkinler  ülkesi ‘’ dir.

5 – İstanbul’un 1453 de alınması .

Gerçek şudur.

MÖ 1980 de , ön – Tatar halkı olan Urum Türkleri Karadenizi geçerek boğazlar bölgesine ulaşırlar . Bu bölgede Uy Urum Atın devletini kurarlar.

İstanbul’un ilk adı OY- OĞ / OY URUM ATIN dır.

UW – ON yazıtı mö 1980 Erenköy .

——————————–

Kaynakça : Görsel : Taştaki Türkler Servet Somuncuoğlu kitabından alıntıdır.

Reklam