TÜRK TARİHİ 4

4 TÜRK TARİHİ

Son  buzul döneminin günümüzden 12 bin yıl önce sona ermesiyle biz Türklerin dünyaya yayılması başlamıştır.

Türk ABECE si / sözü iletme işaretlerini mö 30 binlerden başalayarak takip edebiliyoruz .

Orta Asya ANAU kültürü 9000 ler.

Aşkabat’ta yerleşik kültürün varlığı var .

Tuva özerk cumhuriyetinde  ki  ‘’ ULU  KEM  SÜLYEK ‘’ / ‘’ ÜE-DEVE  /  KARAYÜZ  kaya yazıtları  MÖ 8000  olarak tarihlenmiş .

Yazıtın üst kısmındaki yazıyı Rahmetli Kazım Mirşan:

“  ËB – OÑ  ËMÜ UQ ËS A. ‘’ / Karargah (personeli ) yönetimi için ders” şeklinde okumuştur.

Antalya ‘’ BELDİBİ ‘’ yazıtları mö 7000 ler.

İstanbul ‘’ FİKİRTEPE ‘’ yazıt , kap – kacak mö 6000 ler.

Tacikistan tarih , arkeoloji ve etnoloji müdürü Vadim R.Ranov  7 KALA / yerleşim yeri incelemiş , ilk merkezin mö 850 binlerde Amuderyanın kollarından birindeki KULTURA  olduğunu söylemiştir.

‘’ SEL – UNGUR ‘’ kalası.

Kırgızistan’ın Fergana vadisinde OŞ şehrinin batısında İslamov  tarafından bulunmuş kala / yerleşim yeridir.mö 250 binler.

En önemli kala TEŞİKTAŞ mağarasıdır. Semerkant’ın  güneyinde Baysun dağındadır.

Burada taşın ilk kez yapı malzemesi olarak kullanıldığı görülmektedir.

 GÖBEKLİ  TEPE

Fırat ve Dicle nehirleri arasında Şanlı Urfa’nın kuzeydoğusunda ( 15 km ) Örencik köyü yakınlarında bulunan bulunan yerleşim yeridir.

Mö 12 binler olarak saptanmış. ,

‘’ T ‘’ şeklinde  3 ile 6 m sütunlar üzerinde  insan ve hayvan kabartmaları ve yapı şekli olarak yuvarlak olan yer 1995 yılında kazı çalışmaları başlanmış . Çalışmalar devam ediyor.

Tüm tarihin  yeniden  yazılması  gerekecek .

İsveç , Norveç ve Gröllanda  5000 e yakın kaya resim ve yazıtı var .

Latince dillerinin kaynağı kabul edilen KYLWER  taşı yazıtı bunlardan biri .

Yazı  ön- Türkçe / ön – Türk damgaları  ile  sağdan sola yazılmış  2 satırdır.

Soldan sağa okunmaya çalışılmış ve damgalar harf sanılmıştır.

İlk 6 damga FUTHARK  diye  okunmuş ve yazının alfabesi olarak kabul edilmiştir.

Halbuki bu damgalar Tonyukuk anıtında vardır.

Yazıtta  ki anlatı günümüz Türkemiz ile ;

1 . satır:

‘’ Bilge  ışığı indi . Aracısız kendisi okunun ucu ile ağzından çıkan sözleri oydu bu dik taşa .’’

( Bilge ışığı : Tanrı elçisi / ışık veren kutsal kişi )

2. satır :

‘’ Köpek iyi hucüma / atağa kalksın , saldırsın .

İkisine de ek gök / gözüpek desin. ‘’

Yazıtın bulunduğu taşta , yazının hemen altında , at üzerinde , bir  elinde kılıç diğer elinde kalkan  olan bir savaşçı , yerde ise köpek vardır.

‘’ O yiğit yaşadı. Çok kuvvetli olan yiğit yapmadı göç . Yiğit yatıyor / yatsın . ‘’

Sözün özü ;

Çok  zor şartlarda yaşayan ve yaşadığı yeri terk etmeyen – göçmeyen bir askerin mezar taşıdır .

Doğu Türkistan’lı  Kazım Mirşan tarafından okunan yazıtlara örnek olarak ;

Vinça-Tartaria  8 yazıt  (Sırbistan, Rumanya)

Glozel (Oduq-El) 19 yazıt (Fransa)

Mauthen 7 yazıt  (Avusturya Alpleri)

Basque 2 yazıt (Fransa, İspanya)

Retüs bölgesi 4 yazıt (İsviçre Alpleri)

Limni Adası 1 yazıt (Yunanistan)

Val Camonica   9 yazıt (İtalyan Alpleri) .

İskit 3 yazıt (Karadeniz kuzeyi)

Etrüsk 50 yazıt (İtalya)

Pelasg 3 yazıt (Yunanistan)

Tarih  öncesi Mağaralar (Fransa ve İspanya)

Lascaux (Lasko) 2 yazıt

Fontarnaud a Lugasson 1 yazıt (Fontarno a Lügason)

Niaux (Nilo) 2 yazıt

Rochbertier 1 yazıt (Rokbertiye)

Mas d’Azil 4 yazıt (Mas Dazil)

Gouıden (Gürden) 1 yazıt

Marsoulas  1 yazıt

Passiega 1 yazıt

Altamira 1 yazıt  vardır.

K. Mirşan’ın Avrupa’yla ilgili okuduğu yazıt sayısı 310’a  varmıştır.

SONUÇ :

Batı bilim  insanlarının RUN / SIR alfabesi diye isimlendirdikleri Futhark alfabesinin aslında Türk asıllı KÖKTÜRK / GÖKTÜRK alfabesi ile aynı temelden – kökten kaynaklanmaktadır .

Mağara , kaya , taş resim ve yazıtları biz Türklerin özüdür – kimliğimizdir – sosyal DNA larımız – tarihe bıraktığımız izlerdir.

Kazı bulgu ve belgeleri ile hem Türk hemde dünya tarihi yeniden yazılacak konumdadır.

Bu sonuç , batı kaynaklı tarih yazılımının çöküşü ve yeniden doğuşun / dirilişin / ergenekonun başlamasıdır.

Evet !

Tarihçiler , toplum bilimciler, antrapologlar , arkeologlar  kıyam etmeli / ayağa kalkmalı ve bilimsel çalışmalar ile bu gerçek ortaya konmalıdır.

‘’ Başkalrının bizim adımıza yazdığı tarihi kabullenirsek , onların geleceğimizi belirleme çalışmalarını kabullenmek zorunda kalırız . ‘’

İşte bu nedenle ÖN – TÜRK tarihi ve TÜRKÇE çok önemlidir.

Kaynakça : Görsel : Taştaki Türkler Servet Somuncuoğlu kitabından alıntıdır.