TÜRK TARİHİ 5

TÜRK  TARİHİ 5

Asya’nın coğrafi konumu

130 – 60 milyon yıl öncesi  Ozu / Özi  – Ogiz  ( Özü  nehir ) / Dinyeper – uzaktaki / arkadaki nehiri , Kazan kenti ve Yenisey yakınlarındaki Krasnoiarsk kenti arasında büyük bir iç deniz vardı .

15 bin yıl önce bu iç deniz parçalandı ve 5 küçük iç deniz ile bir çok bataklık oluştu. Bu iç denizler ;

1 – Uçağıy  köl

2 – Oğ – ur  köl

3 – Obil – uçi  köl

4 – Om  –  oğ  köl

5 – Uçuğıltır  köl

Ayrıca  Uçuğıltır gölünü Karadenize bağlayan KARA GÖL / Azak denizi ve bu günkü Sibirya’yı kaplayan Ob – ol bataklığı oluştu.

Bu iç denizler , bu günkü

KARA  – KUM

KIZIL  – KUM

SARI  – KUM  

TAKLAMAKAN  gibi  çöllerin bulunduğu yerlerdir.

Bu çöllerin eskiden deniz olduğu, çöllerde bulunan deniz hayvanları kalıntılarından – fosillerden anlıyoruz.

SUB – OĞ , ANT – URUĞ , ÜR – APA , AT – OĞI BOLIQ , KAJGAR , AKSU , EB – IS  BOLIQ  , OMİGİ  KURGAN , AT – OM  ESİG  gibi şehirler eskiden liman şehirleriydi.

( Bu isimler ve bilgileri Alp  Er  Tunga , Önre Binabaşı , Yolug Tigin gibi Türk tarihçilerimizden öğreniyoruz.

Bu çölleri ayıran çatlaklarda ;

1 – İDUG – AT  ÖGÜZ / Bereketli nehir ( Amu – derya )

2 – İYİNÇU  ÖGÜZ / Tarıma yararlı nehir ( Siri – derya )

3 – OM – OĞ  iç denizi kuruyunca İKİN ERİS / Aral gölü .

4 – UÇUĞILTIR iç denizi kuruyunca TURGİ AYIRGÜN  KÖL .

( Türk’ü ayıran göl ) mö 3000 lerde HAZAR  Türklerinden dolayı HAZAR  DENİZİ adını aldı.

Ön – Türkler , bu iç denizlere OK – ONGUNUS /  Ok halkının çevrelediği deniz diyorlardı.

Türkler bu denizin çevresinde yaşıyorlardı.

Binlerce yıl sonra bu sözcük eski Yunancaya OKEANUS olarak geçmiş ve sonraları  OKYANUS sözcüğü doğmuştur.

Konu edilen bu iç denizlerin bulunduğu bölgede Bir oy bil , At oy  bil , Türük  bil isimli  Türk  devletleri kurulmuştur .

Not :

TOROS sözcüğü :

TAU – ER – US un sıkışmasıyla oluşmuştur.

TAU : Dağ. 

ER : Erme , erişme .

US : Yüce , gök .

TAU – ER – US = Taurus – Toros .

Göğe eren / erişen dağ demektir .