9 FIKIH KAVRAMI

FIKIH kavramını geniş manası ile öğrenelim…. 

FIKIH : 

Her hangi bir konunun ; 

— maksadını — kasdedip istediklerini — niyetini 

— aslını , kökünü , özünü 

— amacını 

— hükümlerini , kurallarını 

— sebebini 

— sünnetini / yol ve yöntemlerini

— ilişkilerini , yönünü 

— yapılması veya yapılmaması gerekenlerini 

— sonucunu ,sonuçlarını 

bilinçli bir şekilde ,sağlam olarak ,gerektiği gibi ANLAYIP KAVRAMAK 

ve BİLMEK tir…. 

Sonuç olarak , her inanan insan Allah Kitab’ını  öğrenmek ve bilmek 

için FIKIH yapmalıdır…….

Enbiya 21/73 
ayet 45—— ” Ben sizi ancak – yalnız VAHİY İLE UYARIYORUM….. 

ama SAĞIRLAR UYARILDIKLARINDA ÇAĞRIYI İŞİTMEZLER Kİ !  
Ve Kur’an-dan bu konu ile ilgili şu ayetleri okumalısınız ……

YUNUS suresi gelişno 51 / resmi no 10 ayet 42 ve 43 .
En-am suresi geliş no 55 / resmi no 6 ayet 39 
Zühruf suresi geliş no 63 / resmi no 43 ayet 40 
Rum suresi geliş no 84 / resmi no 30 ayet 52 ve 53 
Bakara suresi geliş no 92 / resmi no 2 ayet 17 +18 ve 171 
Enfal suresi geliş no 93 / resmi no 8 ayet 20+21+22

——————