10 HİKMET KAVRAMI

HİKMET  kavramı 

Hüküm , hükümet ve sağlamlaştırmak anlamları ile ilişkili 

olarak mastar / ad eylem ve isimdir……. 

HÜKÜM :

Yargı / karar , hakim / egemen , önem , geçerlilik , etki , hız , 

şiddet ,irade , makam ve kavramlar arasındaki bağlantının anlatımı… HÜKÜMET :

Yürütme / bakanlar kurulu , bir ülkenin yönetim kuruluşlarının en yüksek aşaması…. 

HİKMET

— Kötü olanı ortadan kaldırmak 

— Bozukluğa engel olmak 

— İyilikleri / güzellikleri oluşturmak 

— Düzeni sağlamlaştırmak anlamlarını taşır….. 

— Sebep ve sonuç düşündürür… 

— Sonuçların sebebe bağlanması , sebep sonuç arasındaki ilginin kurulması 

ve bilinmesidir….. 

— Bilgiye dayanan hareket – eylem – iş 

— Yararlı sonuç veren bilgidir….. 

— Körü körüne değil de , önünü – sonunu düşünerek ve doğacak sonuçlardaki kötülükleri ortadan kaldırarak yapmaktır…..

— Sebepten önce olabileceği gibi sonuçtan sonrada oluşabilir….. 

— Sebebin sebebi , 

— Amacın sonucu olabilir….. 

şimdi bunları maddeler olarak topluyalım ve daha iyi kavramaya çalışalım……. 

1 – SÖZDE ve İŞTE / HAREKETTE DOĞRUYU TUTTURMAK….. 

Akıl yürütme + sözcüklerle ifade + davranışlarda doğru ,uygunluk / sağlamlık……. 

2 – İLİM + BİLGİ + İŞLEM ve SAĞLAMLIK……. 

İlim ve irade işbirliği ile faydalı hareket….. 

Beklenilenin sağlanması…. 

Doğru bilgi ile doğru hareketin bütünüdür….. 

3- İLİM ve FIKIH…….. 

Amaç ve maksadı kavramak… 

Derin bilgi ve faydalı iş anlamında…. 

4 – VARLIKLARIN ÖZÜNDEKİ MANAYI ANLAMAK….. 

Varlıkların ( insan dahil ) içyüzündeki gerçeği – özellikleri ( sebep sonuç ilişkilerini ) , etkileşim düzenini izlemek + tanımak ( düşünmek )


5 – SEBEP…. 

Sebeplerden sonuçlar ve sonuçları sebep yapıp yeni sonuçlar oluşturmak .

Yeni buluşlardır.


6 – ANLAMAKTIR… BİLGELİKTİR….. 

Bakıp görmek + tanımak + kavrayıp üzerinde düşünmek ve sonuç çıkarmaktır….. 

7 – İLİM VE ADALETİ İÇİNE ALAN BİR SIFATTIR….. 

8 – BİLİNMEYEN NOKTA –SIRLARI İLE ALLAH KİTAPLARIDIR…. 

9 – YARATILIŞTAKİ İLAHİ AMAÇ…. 

10 – GÜZEL VE DOĞRU İŞLERE YÖNELMEKTİR….. 

Kazanç ,yarar getiren işlemlere götüren bilgi —- bilgiye dayanarak 

yapılan yararlı işlem…. 

Hikmet kavramını tüm anlamları ile yazmaya özen gösterdim…. 
Ne kadar güzel anlamlar değil mi !

Şimdiye kadar bu anlamları bir yerlerde okudunuz mu !?

Bendeniz ne acı ki okuyamamıştım . ve hep düşünürdüm ;

” Hikmetinden sual edilmez ! ” ne demektir diye ….

————————————————————————-