11 SALAT KAVRAMI

SALAT / namaz kavramı

Allah Kitab-ı Kur’an-da ” SALAT ” kavramı kullanılmış.

Salat : yüceltme ve dua anlamındadır.

Aklı çalışır konumda / iradesine hakim / ne söylediğinin farkında / bilincinde

olan insanların ( ayırım yok ) niyetlenerek ;

1- Rab’binin bir olmasını , yüceliğini kabul etmesi

2- Sadece senin önünde eğilirim / secde ederim .

Senden başka hiçbir şeye secde etmem diyerek , arınarak Yaratanın huzurunda 

bulunmasıdır .

İnsanın başıboş olmadığının kendisine hatırlatması eğitimidir.

Hem fiziki hemde düşüncesel ARINMAK gereklidir ki , Rab ‘mizin huzurunda tüm benliğimiz ile bulanabilelim.Niyetlenme , aklın varlığını gösterir.

Sorumlu olmak için BİLMEK gereklidir.

Şekil olarak değil de , YOĞUNLAŞARAK ….

Bakara 238 deki uyarı ( Müzzemmil ayet 8 düşünülerek ) dikkate alınmalıdır .

” Rab’binin adını an ve tebettül et .

( dünya işlerinden el , ayak çekerek Allah’a yönelmek )

Tüm benliğin ile O’na yönel …

” Müzzemmil ayet 8 …

İnsan, salat ederek , kibir / büyüklenme ve gururdan sıyrılabilir.

Allah için değer üretmeyi öğrenir.

Böylece İMAN , bütün benliği ve yaşamı kaplar.

Nisa ayet 103 ün sonu 😦 geliş no 98 / resmi no 4 )

” Salat / namaz , Müminler / uygulama gayret ve çaba gösterenler üzerine zamanı 

belirlenmiş bir farz olmuştur .”Ankebut ( geliş no 85 / resmi no 29 ) ayet 45 :

” Kitap-tan sana vahyedileni oku .

Salatı dosdoğru yerine getir.

Çünkü salat ;

Edepsizliklerden / çirkinliklerden ve akla uymayan kötülüklerden alıkoyar.

Elbette Allah’ı zikretmek / anmak en büyük ibadettir.

Ve Allah , her ne işlerseniz / üretirseniz bilir … ”Nisa ayet 43 :

” Ey iman edenler !

Hamr’lı iken / iradeniz örtülü iken , ne söylediğinizi ne yaptığınızı bilinceye kadar .

Cunüpken de – yolculuk halinde olmanız dışında , boy abdesti alıncaya kadar 

salata / yüceltme ve duaya / Rab’bin huzuruna yaklaşmayın .. ”Maide ( geliş no 110 / resmi no 5 ) ayet 6 :

” Ey iman sahipleri !

Salata duracağınız zaman yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın .

Başlarınızı meshesin .

Ve topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın / meshedin.

Eğer cünup iseniz iyice temizlenin .

Hasta yahut yolculuk halinde iseniz yahut biriniz tuvaletten gelmişse yahut eşinize 

( cinsellik niyeti ile ) dokunmuşsanız da su bulamamışsanız temiz bir toprak ile TEYEMMÜM

edin .

Yüzlerinizi , ellerinizi ondan meshedin .

Allah size zorluk çıkartmak istemiyor .

Ancak sizi temizlemek ve üzerinizde ki nimetini tamamlamak istiyor ki , 

ŞÜKREDEBİLESİNİZ . ”İsra ayet 110 dan :

” Salatı yerine getirirken sesini yükseltme , o kadar da kısma .

İkisi arası bir yol tut . ”Hud suresi ( geliş no 52 / resmi no 11 ) ayet 15 :

” Gündüzün iki tarafında ve geceye yekın zamanlarda salatı / yüceltme ve duayı yerine getir .

Çünkü güzellikler kötülükleri siler / giderir .

İşte bu , aklı olanlara / öğüt almak istiyenlere bir hatırlatmadır / uyarıdır . ”

( Kaf suresi geliş 34 / resmi 50 ayet 39 + 40 aynı bilgi )Araf suresi ( geliş no 39 / resmi no 7 ) ayet 170 :

” O Kitab-a sarılanlar ve salatı dosdoğru yerine getirenler varya işte Biz , güzel düşünüp 

güzel davrananların / muhsinlerin ödüllerini ziyan etmeyiz / yitirmeyiz / kaybetmeyiz .”Nasıl uygulanması için Nisa suresi 102 nolu ayet okunmalı .Kur’an-da salat konusu 285 ayet ile işlenmiştir .

Bu kadar ön bilgi yeterli olur sanıyorum .

SALAT   /  NAMAZ  kaç rekattır ?

Öncelikle insan yorumları değil , Allah’ın kurallarının doğru bilinmesi şarttır …
Gelenekler , örfler İslam dininde geçerli değildir .


Allah Kitab-ı Kur’an-da SALAT KONUSU 300 e yakın ayet ile detay detay anlatılmıştır .
Anlatımda hiçbir eksik yoktur .

İnanan insan için gereken tüm bilgi verilmiştir …
Zaten Kur’an-da bir eksiklik olduğu düşünmek , İslam’ın temeline terstir ve Allah’a ortak koşmaktır / ŞİRK dir …..


İslam’ın Tek kaynağı olan Kur’an –ın anlattığı İslam , açık ve net elimizdedir ….
Bu saptamayı yaptıktan sonra , Allah Kitab-ı özen ile okunduğunda rekat sayısı ile ilgili tek bir ayetin var olduğu görülecektir .
———————————————– 
NİSA SURESİ geliş sıra no 98 / resmi sıra no 4. ayet 102 .
————————————————
Dikkat ettiniz ise 300 ayet ile anlatılmış bir konuda tek bir ayet ….
Demek ki ,aklımızı çalıştırdığımızda bir ayet yeterli görülmüş diye düşünmeliyiz …
Bu ayette anlatılanlar o kadar karışık mı ki , rekat sayılarında bu kadar farklılıklar vardır !?
Veya farz emir olan salat / yüceltme ve dua vakitlerinde 2 , 3 , 4 rekat kılınacak yorumu hangi ayet veya ayetlere dayanılarak yapılabilmiştir !?
Bunu kavrayabilmek için Nisa suresinin 101 , 102 ve 103 nolu ayetlerini okumamız gerekiyor .


Şimdi birlikte bu 3 ayeti okuyalım …..
ayet 101 –

Yeryüzünde sefere çıktığınızda kafirlerin / inkar edenlerin size bir kötülük yapacağından korkarsanız   salatı / namazı kısaltmanızda size bir vebal / sorumluluk yoktur. Kuşkusuz kafirler / inkar edenler sizin apaçık düşmanınızdır. 

*****

Ayet  102 –

Sen onların aralarında bulunup da SALAT ‘ı YERİNE GETİRDİĞİNİZDE / onlara namaz kıldırdığında içlerinden bir kısmı seninle beraber namaza dursun. Silahlarını da yanlarına alsınlar. Bunlar secdeye vardıklarında diğer bir kısmı arkanızda beklesin. 
Sonra o SALATI YERİNE GETİRMEMİŞ / namaz kılmamış olan diğer kısım gelsin seninle beraber kılsınlar ve ihtiyatlı / dikkatli – önlemlerini alarak bulunsunlar, silahlarını yanlarına alsınlar. 
Kafirler / inkar edenler arzu ederler ki, silahlarınızdan ve eşyanızdan bir gafil / habersiz – dikkatsizlik içinde olsanız da size ani bir baskın yapsalar. 
Eğer size yağmur gibi bir eziyet erişir veya hasta olursanız silahlarınızı bırakmanızda bir vebal / sorumluluk yoktur. Bununla beraber ihtiyatı / önlemi – dikkati elden bırakmayın. Kuşkusuz Allah kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlamıştır.

*****

ayet 103 –

O korkulu zamanda SALAT ‘ ı YERİNE GETİRDİNİZ / namazı kıldınız mı gerek ayakta, gerek otururken ve gerek yanlarınız üzerinde hep Allah’ı zikredin. Korkudan kurtulduğunuzda namazı tam erkanı ile / TAM OLARAK kılın.
Çünkü SALAT / namaz müminlere / uygulama gayret ve çabası gösterenlere belirli vakitlerde yazılı bir farzdır.Ayetleri birlikte okuduk . Tekrar belirlemekte yarar görüyorum ki , başka hiçbir ayet yoktur … 
Sefer / savaş konumunda cemaat / topluluk ile yapılan SALAT işlemi anlatılmış .

Peygamber 2 , yanındaki müminler / uygulama gayret ve çabasında bulunanlar ise 1 rekat kılmışlardır …. 
Ayet 101 de ‘’ korkarsanız namazı kısaltmanızda size bir vebal / sorumluluk yoktur. ‘’ 
Ayet 103 de ‘’ . Korkudan kurtulduğunuzda namazı tam erkanı ile / TAM OLARAK  yerine getirin .’’ 
İfadeleri ile Bakara 92 / 2 ayet 238 deki ‘’ Salat-ı vusta / yoğunlaşmak ! ’’ ifadesi ve Müzzemmil suresi 3/73 ayet 8 ( TÜM BENLİĞİNİZ İLE YOĞUNLAŞIN ) ile Nisa suresi 98/4 ayet 43 ün ( NE SÖYLEDİĞİNİZİ , NE YAPTIĞINIZI BİLMEZ KONUMDA huzuruma gelmeyin ) dikkate alınması gerekmektedir . 
Bir başka deyiş ile ‘’ Tam / erkanı ile ‘’ yerine getirin ifadesinin doğru anlaşılması için;
NİYET + ABDEST / Huzura çıkışa hazırlanmak + sadece Allah’a yoğunlaşmak( dünyevi her şeyden soyutlanmak ) ve SALAT zamanı SAYGI İLE KIYAMDA / huzurda bulunulacağının bilinmesi şarttır .


101 deki ‘’ kısaltmak ‘’ , 103 deki ‘’ tam / erkanı ile ‘’ ifadelerinden 2 rekat yorumu yapılabilinir. 
Sonuç olarak ;
Kur’an –da rekat sayısı yoktur .

Onun için peygamberimizin gösterdiği sayıda kılacağız yorumuna dayanarak mezheplerce ( ki Kur’ana göre fırkalara bölünmektir ve yasaktır / sadece Allah’ın ipine tutunulacaktır ) sabah şu sayıda , öğle bu sayıda, akşam bu sayıdadır hükmü Kur’an-a göre yanlıştır .

Çünkü peygamberlerin kural koyma veya Allah’ın kurallarını değiştirme / yorumlama hak ve görevlerinin olmadığı onlarca ayet ile anlatılmıştır .
Sevgim ile ……
İdris Kulaçoğlu … 30.4.1999 dan …..