ALTAY DESTANLARI İNCELEME

ALTAY DESTANLARI İNCELEME YARATILIŞ, YAŞAM, ÖTE DÜNYA ——————————————– Ön bilgi : Dr. Doğan Kaya tezinden . Altay destanları hakkında “Altay dil ailesine mensup / bağlı  milletlerin destan ve kahramanlık masallarında Yalmavuz bir çeşit vahşi, korkunç, yarı hayvan, yarı insan şeklindeki bir edebî yaratıktır. İnsan eti yeme, insan ve diğer canlıları canlı canlı yutma kanlarını emme onun tipik karakteridir.” (Eset 2002: 378). Bu motif, Altay dillerinde … Okumaya devam et ALTAY DESTANLARI İNCELEME

KIRGIZ DESTANLARI giriş ve örnekler 1

KIRGIZ  DESTANLARI ( Genel bilgi ) —————————- Türk Dil Kurumu tarafından yürütülen Türk Dünyası Destanlarının  saptanması , Türkiye Türkçesine aktarılması ve yayımlanması tasarımı 1997-2005 yılları arasında gerçekleştirilmek üzere hazırlanmış bir tasarımdır. Bu  tasarım  ile yüzlerce ciltlik büyük bir külliyat / bütünlük  oluşturabilecek seviyedeki Türk dünyası destanlarını saptamak ve günümüz Türkiye Türkçesine kazandırmak amaçlanmıştır. Bu amaçla Türk dünyasının bütün destan ve halk hikayeleri tasarım  kapsamına alınmıştır. … Okumaya devam et KIRGIZ DESTANLARI giriş ve örnekler 1

OĞUZ – KIPÇAK DESTAN KARŞILAŞTIRMASI

OĞUZ – KIPÇAK DESTAN KARŞILAŞTIRMASI ER TÖŞTÜK VE DEDE KORKUT DESTANLARI —————————– Yazımıza sonuç  bölümünden başlamayı  uygun buldum . ( İdris Kulaçoğlu ) Sonuç ; ——— Manas, Dede Korkut, Er  Töştük  gibi Türk boyları arasında çok yaygın destanlardaki  olumlu veya olumsuz  tiplere ,destanlarda kullanılan dil , özgü anlatış – deyiş   ile  biçimsel  yapılara baktığımızda Türklerin tarihi çok eskilere dayanan ortak bir destancılık  geleneği olduğu hemen … Okumaya devam et OĞUZ – KIPÇAK DESTAN KARŞILAŞTIRMASI

ER TÖŞTÜK Kırgız destanları 2

KIRGIZ DESTANLARI ( Er Töştük destanı ) ————————— Kırgız Türkleri, başta Manas olmak üzere birçok destanı ile Türk destan geleneğinde önemli bir yere sahiptir. Bütün Kırgız destanlarında kahramanların yaptıkları mücadeleler / uğraşlar doğrudan aksettirilmiş / yansıtılmış  ve bu uğraşları babadan sonra oğullar veya kızlar hatta torunlar devam ettirmiştir. Er Töştük ve Coodarbeşim, birbirini tamamlayan baba ve oğlunun kahramanlıklarını anlatan destan türlerindendir. Kırgız Destancılık Geleneğini en … Okumaya devam et ER TÖŞTÜK Kırgız destanları 2

AN LU SHAN Uygur destanları

AN  LU – SHAN DESTANI ( Uygur ) ——————————— An Lu-shan, 8. asırda Uygur Kağanlığı zamanında karşılaştığımız bir Türk beyidir. An Lu- shan ; Batır/ Urungu  / savaşçı anlamlarındadır. Onun kimliği konusunda bugüne kadar değişik görüşler ortaya atılmıştır. Bununla birlikte bugünkü Çin’in Ying-chou eyaletinde, 703 senesinde bir Türk prensi baba ile Sogdlu bir anneden doğduğunu söyleyenler de vardır. — Çin kaynaklarına göre, annesi Arslanlar / A-shih-te soyundan … Okumaya devam et AN LU SHAN Uygur destanları