APRIN ÇOR TİGİN

APRIN  ÇOR  TİGİN ( 8 / 9 yüzyıl ) ———————— Uygur Türk’üdür. İlk Türkçe şiirlerin yazarı olarak kabul edilir ve Maniheist dönem Uygur edebiyatından günümüze ulaşan sekiz şiirden ikisini o yazmıştır. (Ercilasun 2008: 226-227) Şiirlerinden ilki MANİ ÖVGÜSÜ ile  ilgilidir. Şairin Mani övgüsünü konu edinen ilahi niteliğindeki şiiri, dörtlükler şeklinde düzenlenmiştir ve mısra başı kafiyelidir. Toplamda 12 mısradan oluşan bu şiirin her mısrasındaki hece sayısı … Okumaya devam et APRIN ÇOR TİGİN

ALP ER TUNGA

ALP  ER  TUNGA Saka / İskit imp. ( mö.626 ölmüş ) ——————— Altay Türkçesi : İlb Er Tonga. Efsanevi bir Türk hakanıdır.  Alp : yiğit, kahraman, bahadır . Er :  erkek, adam. Tonğa / Tunga : Babür / bebür ./ Hükümdar / lider. Tunga : Tunga sözcüğü leopar cinsinden yırtıcı bir hayvanın adıdır. —— Alp Er Tunga derler bir kağan vardı, Ona yeryüzü dar , gökyüzü dardı. … Okumaya devam et ALP ER TUNGA

ALİHAN BÖKEYHAN

ALİHAN  BÖKEYHAN ( 5.3.1866 / 1937 ) Kazak  önderi ————————– Alihan Nurmuhamedoviç Bökeyhan, hem siyasi hem de ilmi manada önemli bir Kazak aydınıdır. O, değerli bir toplum ve devlet adamı, sosyal-demokrat partisi “ Alaş ”ın kurucusu ve lideri, ilk Kazak Ulusal Hükümeti “ Alaşorda ”nın başkanı, aynı zamanda bilim adamı ve yetenekli bir yazardır. Kazak halkının bağımsızlığı ve özgürlüğü için çalışmış, hatta tüm hayatı boyunca … Okumaya devam et ALİHAN BÖKEYHAN

FATİHA SURESİ

( Geliş sıra no 5 / Resmi sıra no 1 ) Fatiha  kavramını  öğrenmemiz gerekecek….  FATİHA :  Açış — açılış  Başlangıç  Özgür bilinç ile KARAR  VERMEK  ve SORUMLULUĞU alarak  başlamak demektir…..  İnsan ne yaptığını bilir konumda ise , karar verip başlayabilir…..  —ŞİMDİ ANLAMLARI BİR ARAYA GETİRELİM :Herhangi bir konuda ; Önce aklımızı çalıştıracağız . yapıp , yapmamaya  karar vereceğiz . bu kararımızın sorumluluğunu bilerek başlayacağız … Okumaya devam et FATİHA SURESİ

ALİ ŞİR NEVAİ

ALİ ŞİR NEVAİ BÜYÜK TÜRK MİLLİYETÇİSİ  ( 9.2.1441 / 3.1.1501 ) ———————————- 15. yüzyılda Maveraünnehir ve Horasan’da altın çağını yaşamış olan Çağatay edebiyatının en büyük şairidir. Sadece Çağatay Türkçesi’nin değil, bütün Türk edebiyatının en büyük şairlerinden Ali Şir Nevai , Türkçeyi yüksek bir sanat dili halinde işlemeye çalışan, bu görüşü savunan ve Türk diline değer kazandıran üstün bir bilgin ve devlet adamıdır. 9.2.1441’de Herat’ta Uygur … Okumaya devam et ALİ ŞİR NEVAİ