FATİHA SURESİ

( Geliş sıra no 5 / Resmi sıra no 1 )

Fatiha  kavramını  öğrenmemiz gerekecek…. 

FATİHA : 

Açış — açılış 

Başlangıç 

Özgür bilinç ile KARAR  VERMEK  ve SORUMLULUĞU alarak 

başlamak demektir….. 

İnsan ne yaptığını bilir konumda ise , karar verip başlayabilir….. 


ŞİMDİ ANLAMLARI BİR ARAYA GETİRELİM :
Herhangi bir konuda ;

Önce aklımızı çalıştıracağız . yapıp , yapmamaya  karar vereceğiz . bu kararımızın sorumluluğunu bilerek başlayacağız ……

Ey insan ! 

Aklını kullanarak , özgürce karar ver ve seçimini yap — niyetlen , sorumluluğunu üstlen ve başla .7 ayette tüm Kitab’ımızın içeriğini açıklamıştır…. 

Dikkat ederseniz ….. 

* Ben , BİZ adına söylüyor… ayet 5 de…… 

Tekil , çoğul adına saptama yapıyor… 

* Sosyal / toplumsal kimlik oluşturuyor….. 

* Ve yalnız ALLAH’tan….. 

yalnız KİTAB’ıyla…. 

çok açık ve net değil mi…… 

Fatiha suresinin ilk 3 ayeti Yaratanımızın saptanması .

4 ile 5 inci ayetlerde İnsanın konumu .

6 ve 7 inci ayetler de dua bölümüdür .

1 – Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adı ile .

2 – Hamd / övgü ve şükür / Yaratanımıza duyulan teşekkürü ,gönül borcunu dile getirme , alemlerin Rabb’i / yaratanı – kuralları koyanı – kuralları uygulayanı – terbiye edeni , ödül ve cezayı vereni Allah’adır.

3 – Esirgeyen – koruyup kollayandır , Bağışlayan – affedendir O .

4 – Din – ahiret – hesap / sınav gününün sahibi , sultanıdır O .

5 – Yalnız Sana ibadet ederiz / Senin önünde eğiliriz ve yalnız Senden yardım dileriz .

6 – Dosdoğru giden / denge yoluna ilet BİZİ / göster BİZE .

7 – Kendilerine nimet / iyilik – güzellik – bağış – yararlanılacak olanak verdiklerinin , üzerlerine gazap / öfke – kızgınlık – alçaltma ve cezalandırma dökülmemişlerin , karanlık ve şaşkınlığa – sapkınlığa saplanmamışların yoluna .

———

Geliş sırasına göre ilk 4 sureden ( 1- Alak suresi / 2 – Kalem suresi / 3 – Müzzemmil suresi / 4 – Müddesir suresi) nden sonra okunmalı !

Alak : Sevgi , ilgi , acıyarak – koruyarak sevmek , döllenmiş yumurta , yapışmak , asılmak , yapışkan balçık veya çamur , meninin yapışkanlığı , meni sıvısı içindeki spermler , ceninin aldığı şekil , bir işe başlayıp – o işte devamlı olmak anlamlarında .

Kalem : Yazı yazmak için kullanılan her türlü alet , ifade / söylem şekli , yazı çeşidi , ok , bir listede var olanların her biri .

Müzzemmil : Kendi benliği içinde ayağa kalkmak , yükü yüklenen ,sargılanmış – örtünmüş , örtü ,gizlenmek – kaçınmak .

Müddesir : Toplum içinde ayağa kalkmak , gizlenen , örtüye bürünen .

Artık her olayı KARŞILAŞTIRMA yapabilir konuma geldik ….. 

Önce KENDİMİZ olmak üzere dış dünyadaki olup oluşan bir çok şeyi farkedip gözlemledik …

GÖRMEK İÇİN BAKTIK ……

işte şimdi BİLİP — TANIMA zamanı geldi ….. 

Rab’bimizde buna karar vermiş ki beşinci sure olarak ” FATİHA ” yı  göndermiş ….. 

————-

Okumuş , yazmış , kendi içinde ve toplum içinde ayağa kalkmayı başarmış olan insana KARARINI VER , SEÇİMİNİ YAP ve BAŞLA diyor .

Ve devamındaki 109 surede SINIRLARINI , ÖĞÜT VE UYARILARINI ,

GEÇMİŞTE OLANLARDAN VE GELECEKTE OLACAKLARDAN HABER VE ÖRNEKLER vermiştir ……

Dinin tek kaynağı Kitap / KUR’AN olduğunu bilmeliyiz  !

Ve Rab’bimizin Kitab’ında nelerin var olduğunu iyice anlamamız için kendi anladığımız dilden inceliyerek okumalıyız ….

——–

Benim uğraşım Allah Kitab’ı ile tanışmamızı sağlamak ……. 

Onun için sadece ayetlerden örnekler vermeye çalışıyorum …… 

Çalışmalarımı sizlerle paylaşmak bana yorgunluk değil , keyif veriyor …. 

Her açıdan çok yararlı bir kitap ……. 

Mutlaka anladığımız dilden okunmalı ….. 

Çünkü insan , ANLADIĞINI SEVER …….

İdris Kulaçoğlu . Ekim .1991