ATİLLA KAĞAN

ATTİLA  / ATİLLA

( 395 / 453 )

Tanrının kırbacı

Avrupa Hun imparatoru

——————————

Doğum yeri : Kafkasya

Doğum tarihi : 395

Ölüm tarihi : 453 Macaristan

Babası : Muncuk Han / Boncuk Han

Amcası : Rua

Kardeşi : Bleda

Son eşi : İldiko

Çocukları : ‎İlek‎, Dengizik ve İrnek       

——

Atilla, Muncuk Han’ın oğlu olarak 395 yılında dünyaya gelmiştir. İsminin kökeni konusunda muhtelif görüşler olsa da, en bilinen görüşe göre Volga Nehri’nin eski adı olan “Atıl-İtil” kelimelerinden türetilmiştir. İsmi aslen “Attila” olsa da ülkemizde yaygın olarak “Atilla” şeklinde kullanılmaktadır.

—–

Atilla çocukluğundan itibaren çok iyi bir eğitimden geçmiştir. Henüz gençlik dönemlerinin başında çok iyi kılıç, kırbaç, ok ve yay kullanabiliyor, at binmede gösterdiği mahirliği / yetenekleri ile tanınıyordu.

Attila’nın görünümü ile ilgili bilgiler genellikle ikinci el kaynaklardır. Ancak kendisini  gören Bizanslı tarihçi Priskos Attila’yı şöyle açıklıyor:

“Kısa boylu, geniş göğsü olan, gözleri küçük, burnu yassı ve ince grimsi sakalları olan, bronz tenli.”

Öte yandan Attila, son derece sert ve acımasız bir karaktere sahipti. Batı kaynakları, ona “Tanrının Kırbacı” ismini verdi. Kendisine ihanet edenleri kendi buluşu olan kazığa oturtma yöntemiyle cezalandırırdı.

Ayrıca ‘’ Cesur toplumların efendisi ‘’ ve  Alman destanı ‘’ Nibelungen ‘’ de

’ Etzel ‘’ ismiyle geçmektedir.

—–

Babaları Rua’nın 434 yılında ölümüyle  Avrupa Hun İmparatorluğu’nun idaresini Atilla’nın kardeşiBleda ele almış olsa da, üstün özellikleri nedeniyle bütün kararları alan daima Atilla olmuştur.

Bleda’nın 445 yılında vefat etmesiyle Atilla resmi olarak imparatorluğun tek hükümdarı olmuştur. Avrupa ile yakın ilişkiler kuran Atilla, Roma ve Cermen tarafından yakından tanınan bir şahsiyet / kişilik  olmuştur.

Atilla yaşadığı dönemde cesur, ileri görüşlü, tuttuğunu koparan ve isabetli kararlar alan bir lider olarak nam salmış ve bu özellikleriyle Türk ve dünya tarihinde çok özel bir konuma sahip olmuştur.

Nakara isimli bir kızla evlenen Atilla bu evliliğinden bir erkek çocuk sahibi olmuş, fakat hanımı doğum sırasında hayatını kaybetmiştir.

Batı Roma İmparatorluğu ile Hun dış politikası gereği iyi ilişkiler sürdüren Attila, Doğu Roma’nın tamamen egemenlik altına alınması sonrasında politikasını değiştirdi. Artık yapmak istediği şey Batı Roma’yı ve sonrasında Sasaniler’i egemenlik altına almaktı. 

Atilla Roma’ya Neden Girmedi?

Atilla’nın Batı Roma İmparatorluğu’na sefer düzenlemesi üzerine 3. Valentinianus, Papa 1. Leo’yu paha / değer biçilemeyen yüklü ganimetlerle birlikte Atilla’ya gönderdi. Papa I. Leo’nun Romayı ve toplumunu bağışlamasını ve seferi durdurmasını rica ederek ganimetleri sunması üzerine Atilla seferi durdurdu. 

Bazı kaynaklarda o dönem İtalya’da salgın haline gelen veba hastalığının da Atilla’nın seferi durdurma kararında etkili olduğu belirtilmektedir. Böylece Atilla Han, Roma’yı haraca bağlayan ve Papaya diz çöktürenHükümdar olarak tarihe geçmeyi başarmıştır.

—–

Biz Türklerde oğlunu rehin bırakma töresi / anlayışı vardır .

Roma ile yapılan görüşmede ‘’ Size saldırmayacağım ! Bunun güvencesi olarak size oğlumu rehin bırakıyorum ! ‘’ dedi .

Atilla , gençlik yıllarını Roma’da geçirdiği ve yakın ilişkileri olduğundan Roma’yı işgal etmemiştir . ( İdris Kulaçoğlu )

—-

Attiladan bahseden önemli destanlardan biri de Almanların Nibelungen Destanıdır.

Hun-Germen savaşlarını anlatan bu destanda, Attila, Etzel ismiyle geçmektedir. Etzel, kudretli bir otoriteye sahip, barış yanlısı bir hükümdardır.

Savaşçılığı ise, sadece asilere karşı kılıç kuşanması anlatılarak göz önüne serilmiştir. Aynı destanda, Attilanın asil ruhlu bir hükümdar olduğu da belirtilir. Hatta, Avrupa Hun İmparatorluğu’na başkentlik yapan Etzelburg isminin de, bu efsanedeki hükümdar isminden, geldiği bilinmektedir. Attila, Aetus ile Katalon Savaşında karşılaşmış ve Roma ordusunu yenmiştir. Bu sıralarda, Batı Got Kralı Theodeirch de öldürülmüştür. Attila ordusunu dinlendirerek kaçan Aetus’u takip etmedi.

—-

Atilla İtalya’dan dönüşünde Burgundlar’ın prensesi İldiko ile tanışarak evlendi. Rivayetlere / söylentilere göre evlendiği gece karısı İldiko tarafından zehirlenerek öldürüldü.

Atilla’nın gömüldüğü yer kesin olarak bilinmemektedir.

Cenazesine katılanların ve cenazeyi defneden görevlilerin mezar yerinin gizli kalması için öldürüldüğü söylenir. Bazı tarihçiler, o dönem Tuna Nehri yatağının kısa bir süre için değiştirildiği ve Atilla’nın hazineleriyle birlikte nehrin altına gömüldüğünü düşünmektedir.

—-

Atilla dostları açısından güvenilir ve iyiliksever bir karakter olsa da, düşman devletler ve halklar için oldukça acımasız ve sert bir imparatordu.

Bu nedenle Hristiyanlar kendilerine kök söktüren Atilla’ya Tanrı’nın Kırbacı ismini takmışlardır. Bu ismi seçmelerinin nedeni ise, Hz. İsa hayattayken hristiyan olmamaları ve günahlarından dolayı tanrının kendilerini cezalandırmak için Atilla’yı gönderdiğine inanmalarıdır.  

—-

Türkler milattan önce 4. yüzyılda, kuzeybatı Çin ile Orhun ırmağı arasındaki bölgede yaşarken, Çin kayıtlarında Hiung-nu (Türkçe Hun: halk, insan) adı ile anılmaktadır.

Çinlilerin Türkleri Hun olarak adlandırmasının neticesinde bu isim ortaya çıkmıştır. Asya’daki Büyük Hun İmparatorluğu’nun zayıflaması sonucu imparatorluğun hakimiyeti / egemenliği altında yaşayan Türk boyları hayvanlarına yeni otlaklar bulmak amacıyla batıya doğru göç etmeye başladılar.

Batıya doğru kayma kavimler / toplumlar  göçüne sebep oldu. Türklerin bu göçleri sonucu Avrupa Hun İmparatorluğu kuruldu. 

Avrupa Hunlarının Moğol olduğu yönünde iddialar olsa da, tarihi kayıtların ekseriyetle Türk oldukları konusunda birleştikleri ve hükümdar ailesinde :

Karaton = Karatun (güçlü soy)

Muncuk = Boncuk (Atilla’nın babası) gibi bir çok Türkçe isim kullanıldığı  bir gerçektir.

Hun : Türkleri On – Ok toplumudur.

Kaynak :

Sadettin Gömeç

http://turkturantarihi.blogspot.com/2010/02/attila-kagan.html

türktoyu.com

https://www.tarihogren.com/tarihdersleri

————

Destanlarımız ve efsanelerimiz başlığında ‘’ Atilla destanı ’’ hakkında bilgi edinebilirsiniz .

Atilla , Türk tarihimizde ki özel insanlardandır.

Ruhu ŞAD olsun .

İdris Kulaçoğlu .