12 AHİRET / HESAP GÜNÜNE İNANMAK

Allah’a ve ahiret -diriliş- hesap- ceza gününe inanmak……. 

Rab ‘ bimiz , Kur’an-da kendisine inanmak ile ahiret gününe inanmayı genellikle birlikte kullanmıştır….. 

MANACA : Ey insan ! 

Bir gün benim huzurumda , dünya yaşamında yapıp ettiklerinden veya yapmayıp etmediklerinden değerlendirmeye tutulacak – hesaba çekileceksin demektir…… 

Bakara suresi

Geliş sıra no 92 

Resmi sıra no 2

ayet 177

———————-

Yüzlerinizi doğu ve batı yönüne çevirmeniz , zafer ve mutluluğa ermek değildir.

Zafer ve mutluluğa ermek o kişinin hakkıdır ki ;

Allah’a 
Ahiret-diriliş-hesap gününe 
Meleklere 
Kitap’lara 
Peygamberlere İNANIR….. 
Akrabaya,yetimlere-öksüzlere,çaresizlere-yoksullara,yolda kalmışlara, 
özgürlüğüne kavuşma gayret ve çabasında olanlaramalını seve seve 
verir… 
Salat’ı / yüceltme ve duayı/ namazı yerine getirir. 
Zekatı verir. 
Söz verdiklerinde sözlerini tutarlar– yerine getirirler.. 
Bolluk ve bereket zamanı kadar , hastalık-zorluk- şiddet- mücadele / uğraş zamanlarında da sabırlı ve dirençlidirler.
İşte bunlardır özüyle sözü bir olanlar / erdemliler / doğru olanlar. 
İşte bunlardır korunan takva sahipleri / korunup sakınanlar .

—- 
İlk iki madaye dikkat ettiniz değil mi ……. 

—————————–

Bakara 92 /2 —- Maide 5/110 
ayet 62 __ ayet 69 da 

——————————

Şu bir gerçektir ki ; 

İnananlardan, yahudilerden,hıristiyanlardan, sabiilerden, 

1- Allah’a ve ahiret gününe inanıp 

2- Barışa ve iyilik , güzelliğe yönelik iş yapanlara / değer üretenlere korku yoktur. Tasalanmayacaklardır onlar…..

——————-

Bakara 92 / 2 
ayet 232 nin

sonu

——————-

Bu, sizin Allah’a ve ahiret – diriliş – hesap gününe inanmış olanınıza / olanlarınıza verilen öğüttür……

———————–
Mümtehine

Geliş sıra no 111

Resmi sıra no 60
ayet 6

———————–

Yemin olsun , onlarda sizin için , Allah’ı ve ahiret 

gününü arzu edenlere çok güzel bir örnek vardır.

—- 

Dikkat ettinizse ; Neye arzu ve istek duyuyorlar….. 

Bu konu Kitab’ımızda tahminen 497 ayet ile işlenmiştir. 

——————————————————————————
İslam insanı için birinci derecede Allah’a inanmak gelir…. 

Hemen arkasından ahiret – diriliş – hesap gününe inanmak gelir… 

 İslam insanı söylem ve davranışlarında , İslam’a yakışır olmaya özen göstermelidir…..

İnsan nefsinin terbiyesi çok kolay bir şey değildir !

İşte bunun için Allah Kitab’ına gereksinimiz vardır.

Rab , kavramının bir manasıda EĞİTİCİ , ÖĞRETİCİ ve TERBİYE edici değil mi !  

Demek ki ;

Anlayıp , bilmek için okur, anlar ve uygulamak için gayret ve çaba gösterirsek terbiye edileceğiz.

Reklam