15 HAMR KAVRAMI

HAMR  kavramı

HAMR :

Örten şey / örtmek 

şarap 

İnsan iradesini örten şeyler. 

——————

Yaratanın halifesi olan insanın DÜŞÜNME ve AKIL YÜRÜTME 

yeteneğini örten , kendisini bilmesini önleyen / engelleyen nedenlere

HAMR denilir. 

——————

Ne yaptığını , ne söylediğini bilecek durumda olmamak 

/ iradesiz konumda olmak.

İşte HAMR durumu. 

İnsan , şuurlu / bilinçli değilse Hamr durumundadır.

İradesi bir sebeple örtülmüştür.

Sebebi sadece içki , şarap değildir!

Bu sebeplere örnek :

* Bilgisizlik , karanlık . 

* Aşırı korku , üzüntü.

* Aşırı mutluluk , sevinç .

* Aşırı uyku , yemek ,su .

* Ölüm , küçük kıyametler , zayıflıklar.

* Yorgunluk , baskı , stres.

* Şeker eksikliği veya fazlalığı .

* Çeşitli hastalıklar. 

* Bilgisayar karşısında aşırı durmak gibi .

—–

Kur’an – daki  ayetler :

1 – Kaf suresi ( Geliş sıra no 34 / resmi sıra no 50 ) ayet 19 .

2 – Hicr suresi ( 54 / 15 ) ayet 72.

3 – Nahl suresi ( 70 / 16 ) ayet 67 .

4 – Hac suresi ( 88 / 22 ) ayet 2.

5 – Bakara suresi ( 92 / 2 ) ayet 219.

6 – Nisa suresi ( 98 / 4 ) ayet 43 .

7 – Maide suresi ( 110 / 5 ) ayet 90 + 91 .

Ayrıca :

Yusuf suresi ( 53/ 12 ) ayet 36 , 41 .

Vakıa suresi ( 56 / 46 ) ayet 18, 19 .

Muhammed suresi ( 99 / 47 ) ayet 15 .

—-

Maddi bir yaptırımı / cezası yok. 

Cezai yaptırım , ahirette.

—-

KUR’AN  İNSANI  için en olumsuz durum.

—-
Şimdi  Kur’an  ayetlerini  okuyarak , inanan insanın DÜŞÜNME ve AKIL YÜRÜTME yeteneklerini örten sebepleri geliş sıralarına göre birlikte öğrenelim…


Kaf  suresi

Geliş sıra no 34

Resmi sıra no 50 

ayet 19

——————

Ölüm  hamrı – sersemliği – sarhoşluğu hak / gerçek olarak geldi.

İşte bu , senin kaçıp durduğun şeydir…..

—————

————–

Hicr suresi

54/45 
ayet 72

————– 

Senin  ömrüne yemin olsun ki onlar ; 

kendi   hamrlılıkları – sersemlikleri – sarhoşlukları içinde bocalıyorlardı-

kendilerini öylesine kaybetmişlerdi.

—————
Nahl  suresi

70 / 16 
ayet 67

—————

Hurma  ağaçlarının  meyvelerinden , üzümlerden de hamr edici – 

sersemletip sarhoş edici bir içecek ve güzel bir rızık elde edersiniz…

İşte bunda , AKLINI ÇALIŞTIRAN bir topluluk için kesin bir mucize – işaret vardır.

————-
Hac suresi

88 /22 
ayet 2

————- 

Kıyameti göreceğiniz – tanık olacağınız gün , her emziren kadın emzirdiğinden vazgeçer ve her gebe kadın taşıdığını düşürür.

Sen o gün insanları hamr’lı – sersemlemiş – sarhoşlar halinde görürsün.

 
Oysa ki onlar sarhoş değillerdir. Ama Allah’ın azabı çok çetin –  şiddetlidir.

 
——————
Bakara  suresi

92 /2 
ayet 219

—————— 

Sana hamrdan / iradeyi örten şeyden- şaraptan ve meysirden / 

kumardan sorarlar . deki : 

” Bu ikisinde de büyük bir günah , insanlar için çıkarlar – yararlar da vardır.

Ancak onların kötülüğü , yararlarından çok daha büyüktür. 

Ayrıca – birde neleri infak edeceklerini – dağıtacaklarını – paylaşacaklarını sorarlar.deki: 

” İhtiyacınızdan artanı verin – dağıtın – paylaşın . ” 

Allah ayetlerini işte böyle açıklıyor ki , dünya ve ahiret hakkında düşünesiniz.

—————
Nisa  suresi

98 / 4 
ayet 43

————– 

Ey İNANANLAR  ! 

Hamrlı  iken – sarhoşken / iradeniz – bilinciniz elinizde değilken  ,

NE  SÖYLEDİĞİNİZİ  ve  NASIL  DAVRANDIĞINIZI  BİLİNCEYE  KADAR , 

cünüpkende / cinsellik yaşanmışken  , yolculuk halinde bulunmanız dışında boy

abdesti alıncaya  kadar SALAT’a / namaza / Allah’ı yüceltme ve duaya

yaklaşmayın  / Allah’ın huzuruna çıkmayın .

—————–
Maide  suresi

110 / 5 
ayet 90

—————– 

Ey inananlar ! 

Hamr / şarap – içki – uyuşturucu – iradeyi örten şeyler , 

Meysir / kumar, 

Ensab / tapılmak için kutsallaştırılmış taşlar , 

Elzam / fal okları 

Şeytan işi birer pisliktir.

Bunlardan sakının  /  uzak durun ki kurtuluşa erebilesiniz.

———
ayet 91

———

Şeytan , 

Hamrlı / iradenizi örtecek edecek şeylerle ve meysir/ kumar ile 

aranıza düşmanlık ve kin yerleştirip sizi Allah’ı anmaktan , salattan/ 

namazdan / Allah’ı yüceltme ve dua dan – ibadetten / her türlü çalışmak ,

üretmek ve uygulamaktan / kulluktan geri çevirmek – alıkoymak ister… 

Artık  son veriyorsunuz – vazgeçiyorsunuz değil mi ! ?

—————-

Ayrıca :

—————-
Yusuf  suresi

53 / 12 
ayet 36

—————-

Hapishaneye – zindana onunla beraber iki genç de girmişti.

Onlardan biri dedi ki :

” Rüyamda kendimi şarap yapmak için üzüm sıkarken gördüm. ” 

Öteki şöyle dedi : 

” Bende başımın üzerinde ekmek taşıyorum ve ekmeği kuşlar yiyordu.” 

Bunun yorumunu bize bildir. Biz senin güzel düşünüp güzel davrananlardan – iyilerden olduğun kanısındayız….
———
ayet 41

——— 

Ey benim  hapis / zindan arkadaşlarım ! 

Rüyanıza  gelince ;

İlk soran arkadaş , Rab edindiği kişiye şarap  sunucak .

Ötekiniz ise asılacak ve kuşlar başından yiyecek. 

İşte yorumunu istediğiniz iş böyle hükme bağlanmıştır – hal edilip

sonuçlandırılmıştır- çözülmüştür….

—————–

Vakıa  suresi

46 / 56 

ayet 17 -18

—————–

Etraflarında  öz kaynağından  – cennet şarabından doldurulmuş sürahiler , ibrikler , kadehlerle ebediliğe ermiş gençler dolaşıp hizmet ederler.

ayet 19

———

Bu içkiden ne başları döner – baş ağrısı çekmezler , nede akılları karışır – sarhoş olmazlar- sersemlemezler.
————————

Muhammed  suresi

99 / 47 
ayet 15

————————-

Allah’ı dinleyen / Allah’a karşı gelmekten sakınıp korunan erdemlilere söz

verilen cennetin örneği şudur. 

Onda bozulmayan su  ırmakları , tadı değişmeyen süt ırmakları , içenlere lezzet

veren hamr  ırmakları ve süzme baldan ırmaklar vardır.

( Düşünmeli insan : ‘’ içenlere lezzet / tat veren  HAMR  IRMAKLARI ‘’

Hamr : Ölçüsü ayarlanmadığı zaman insanın iradesini – bilincini kullanmasını önleyen – örten  ve  sarhoş konuma getirenler ….  )

——————————————————————

**   Hamr konusunu geniş olarak ayetlerin ışığında okuduk .

Hamr kavramı ile Kader / ölçü kavramını birlikte düşünmeliyiz .

Tüm söylem ve davranışlarımızda  ölçülü olmaya çalışmalıyız .

Her insan kendi yapısına uygun ve dengeli davranışlarda bulunmalıdır .

Bazı insanlar 5 saatlik uyku ile zinde kalkar !

Bazı insanlar ise en az 7 saat uyumalıdır.  Gibi ….. İdris Kulaçoğlu ….