13 SÜNNETULLAH

SÜNNETULLAH : 

Alah’ın tüm zamanlarda işleyen – uygulanan YOL ve  YÖNTEMLERİ / TAVRI / YASASI  /  KANUNLARI dır.

—-

Kur’an , sünnet kavramını SÜNNETULLAH ( Allah’ın sünneti ) ve 

önceki kavimlerin sünneti diye kullanmıştır.

Evet !

Yalnız  bu iki manada !

—-

Bütün peygamberler / Allah’ın elçileri , Allah’ın sünnetine harfiyyen uyarlar, uygularlar….

İnsanların , toplumların yasaları , yol ve yöntemleri olabilir ama 

peygamberlerin / Allah elçilerinin kendi sünnetleri asla olamaz. 

Çünkü onların hepsinin görevi , Allah’ın sünnetini anlatmak ve uygulamaktır.

—-

Kitab’ımızdan ayet ayet okumaya başlayalım. 

Fatır suresi

Geliş sıra no 43

Resmi sıra no 35 
ayet 43

———————  

Yeryüzünde kibirlendiler / büyüklendiler ve kötülük tezgahladılar / planladılar. Oysa ki tezgahlanan / planlanan kötülük ,
sahibinden başkasını kuşatmaz / sahibine döner.

Öncekilerin başına gelenlerden / uygulananlardan başkasını mı bekliyorlar ?

Allah’ın sünnetinde /  yol ve yönteminde / yasasında değişme asla bulamazsın……. 

Allah’ın sünnetinde döneklik de / bir sapmada bulamazsın….. 

——————-

Mümin 60 / 40 
ayet 85

 ——————

Ne var ki , ŞİDDETİMİZİ / AZABIMIZI GÖRDÜKLERİNDE İMAN ETMELERİ / İNANMALARI bir yarar sağlamaz.

Bu , kulları hakkında sürekli işleyip duran / uygulanan / yürürlükte olan Allah’ın sünnetidir / yolu – yöntemi – yasasıdır.

İşte bu noktada / o zaman / orada inkar edenler hüsrana / büyük ziyana / kayba düştüler / uğradılar.

( ‘’ KEŞKE ‘’ lerimiz bir işe yaramıyor ! )

——————

Ahzab  97 / 33 
ayet 38

——————

Allah’ın kendisine farz kıldığı / yasalaştırdığı şeyde /  konuda peygambere herhangi bir engel – güçlük – darlık – zarar – ağırlık – günah yoktur…. 

Sizden evvel gelip geçmişler de de uygulanan Allah’ın sünneti / yolu – yöntemi – yasası  bu idi. 

Allah’ın emri belirlenmiş / kesinleşmiş bir kaderdir / ölçüdür.

( Ayet 62 de .  Fetih suresi 109 / 48 ayet 23 de. aynı  mana vardır . )

—————————

Kader : Ölçü demektir.

—————————

ayet 62 —- Bu, öncekilere uygulanmış Allah’ın sünnetidir / yolu – yöntemi – yasasıdır. 

Allah’ın sünnetinde herhangi bir değişiklik / değişme asla 

bulamazsın….. 

——————

Fetih 48 /109 
ayet 23 —– Bu , öteden beri işleyip duran / uygulanan Allah’ın sünnetidir / yolu – yöntemi – yasasıdır .

Sünnetullah da / Allah’ın sünnetinde hiç bir değişikilik / değişme bulamazsın……

————–

İsra suresi

50 / 17  
ayet 77

————–

Senden önce gönderdiğimiz elçilerimize uygulanan sünnette / sistemde / yöntem de / yasa  da  buydu….

Sen , Bizim sünnetimizde / sünnetullah’ta / yol ve yöntemlerimizde / yasamızda / sistemimizde değişiklik – değişme bulamazsın….

——————

Casiye  suresi

65 / 45  
ayet 6

——————

İşte bunlar  ALLAH’IN AYETLERİDİR  ki , onları sana Hak / gerçek / takip edebileceğin şekilde okuyoruz .
Hal / durum böyle iken Allah’tan ve O’ nun ayetlerinden sonra /

başka hangi Hadise / söze inanıyorlar / inanacaklar…….! ? 

—-

( Soru  ne kadar güzel !

Cevabını vermeye çalışmalıyız !)

Cevap : ayet 8 de verilmiş !

‘’ Ki Allah’ın ayetlerinin kendisine okunuşunu dinler , sonra böbürlenmiş olarak inadına devam eder.

Sanki hiç duymamıştır onları !

Artık , acıklı bir azapla / büyük sıkıntı – eziyetle müjdele böylesini ! ‘’

—————

Enfal  suresi

93 / 8  
ayet 38

—————

İnkar – küfre sapanlara / inanmayanlara söyle : 

” Eğer vazgeçerlerse / son verirlerse , geçmişte yaptıkları / eskide kalanlar kendileri için bağışlanacaktır /  affedilir.

Eğer /  yok yine dönerlerse – yeniden başlarlarsa , daha öncekilere uygulanan Allah’ın sünneti / Sünnetullah / yol , yöntem ve yasa  geçerlidir…. 

————–

Nisa suresi

98 / 4
ayet 26

————–

 Allah size açık seçik bildirmek istiyor / açıklamalar sunmak istiyor.

Sizi , sizden öncekilerin sünnetinden  / yol ve yasalarından haberdar ediyor.

Sizin  kendisine yönelişinize / tövbelerinize karşılık vermek istiyor / Günahlarınızı bağışlamak istiyor.

Allah herşeyi bilir – bilendir… Tüm hikmetlerin / bilgilerin – sebeplerin – sonuçların  sahibidir…. 

—————-

Kehf  suresi

69 / 18  
ayet 55

 —————

Kendilerine doğru- denge yolunu gösteren geldiği zaman – halde , insanları iman etmekten ve Rab’lerinden af – bağışlanma dilemekten alıkoyan şey , öncekilerin sünnetinin / yasalarının kendilerine de gelmesini  yahut   azabın  dikilivermesini beklemeleridir- dilemeleridir….

————–

Hicr suresi

54 / 14
ayet 13

————–

Ona inanmazlar. Kendilerinden öncekilerin sünneti-yol ve yöntemleri-yasası / davranış ve  sonları gözlerinin önünden  /  önlerinden geçmiştir.

( Toplumların sünneti / yol – yöntem ve yasalarına örnek ayet .)

——————–

Ali İmran suresi

94 /3
ayet 137

——————–

Sizden öncede  sünnetler / yol – yöntem ve yasalar gelip , geçmiştir. Yeryüzünde dolaşında yalanlayanların sonları nasıl olmuştur  görün !
(( Toplumların sünneti / yol – yöntem ve yasalarına örnektir. )

——————-

Haşr suresi 95 / 59  ayet 7 nin sonu  


” Eiçi  size ne getirdi ise / ne verdiyse onu alın .

Neyi yasakladıysa ona son verin / ondan uzak durun .

Allah’ı dinleyin / karşı gelmekten sakının .

Allah’ın azabı çok şiddetlidir .  ”

A’raf suresi 39 / 7 ayet 171 in sonu .

‘’ Size verdiğimizi kuvvetle tutun .

İçindekini / içindekileri aklınızdan çıkartmayın ki korunabilesiniz . ‘’

——————-

İslamiyette ilk sözde , son sözde Allah’ındır…… 

Tek kaynak Allah Kitab’ı olan Kur’an-dır…… 

İnanan insanların uymaları gereken hükümler – yasalar , 

yalnız- ancak Allah’ın Kitab’ının hükümleridir….. 

Yetki Allah’ındır…. 

Peygamberlerin kendilerinden hüküm koyma ve kaldırma 

yetkileri yoktur….. 

Açıklanması  gerekenler ; kolaylaştırılarak , detay detay , 

türlü şekillerde , hiç eksiksiz Kur’an-da vardır. 

Kur’an-ın dışarıdan hiç bir örneğe ve açıklamaya gereksinimi / ihtiyacı yoktur……

———————

Şura  suresi

62 / 42
ayet 47

—————

Ertelenmesine Allah’tan izin çıkmayacak o gün gelmeden önce RAB’BİNİZİN ÇAĞRISINA / KİTAB’INA UYUN !

O gün , sığınılacak yeriniz olmayacak ve yaptıklarınızı inkarınız da  bir çare yoktur / asla inkar edemeyeceksiniz .

—————–

Bakara suresi

92 / 2
ayet 2

—————–

İşte sana  o  Kitap ! 

Kuşku , çelişme , tutarsızlık yok onda . 

Sakınanlar – korunanlar – erdemliler için bir yol göstericidir o. 

—————–

Yunus suresi

51 / 10
ayet 37

 —————-

 Bu Kur’an , Allah’ın dışında birilerince oluşturulmuş bir Kitap değildir….

Kendinden öncekileri onaylayan ve Kitab’ın detaylı bir  açıklamasıdır…. 

Kuşku ve çelişme yoktur onda…. 

Alemlerin Rab’bindendir o….. 

—————

Nisa  suresi

98 /4
ayet 82

—————

 Kur’an-ı / Kitab’ı , iyice okuyup gerektiği kadar inceleyip  düşünmüyorlar mı ! ? 

Eğer o , Allah’tan başka birinin katından gelseydi , elbette ki onun içinde bir çok birbirini tutmayan kuşku ve çelişki – ahenksizlik bulacaklardı…. 

—————-

Neml suresi

48  / 27
ayet 1

—————-

İşte bunlar Kur’an-ın ve açık seçik bir Kitab’ın ayetleridir…. 

ayet 2

——–

 Müminlere ( uygulamak için gayret ve çaba gösterenlere ) bir yol gösterici ve müjdedir o.

——————————-

Sünnet ve Sünnetullah kavramlarını Kur’an-a göre açıklamaya çalıştım .