BULGAR / OGUR TÜRKLERİ

BULGARLAR Bulgar adı; Bulamak, kızdırmak, öfkelendirmek, sinirlendirmek, can sıkmak anlamlarına gelen “bulgamak” (bulamak) sözünden gelir. Eski Türk dilinde bu kökten türeyen “bulgak” ve “bulgaş” sözleri de, ‘düşman gelmesi yüzünden halk arasına düşen karışıklık’ anlamına gelir. — Bu açıdan Bulgar adı; Bulandıran, öfkelendiren, karışıklık yaratan gibi anlamlar içerir. Bulgar adı etnik bir ad değil, kendilerine verdikleri bir sandır. — Bulgar Türkleri’nin adına tarihte ilk defa milattan … Okumaya devam et BULGAR / OGUR TÜRKLERİ

BAŞKURT / BAŞKORT TÜRKLERİ

BAŞKURT / BAŞKORT  TÜRKLERİ Oğuz’lar  Seyhun  nehri  kıyılarından Anadolu ‘ya  yürüdüler . Akrabaları olan Kıpçak  toplulukları Ural dağları bölgesine  yerleştiler . Sonraları Hazar , Kafkasya ve Karadeniz’in kuzeyine göç ederek  Oğuz’lar gibi dünya tarihini değiştirdiler . Orta Asya  Türk  kültürünün değişim coğrafyasında  artık Başkurt’ların bayrağı dalgalanıyor . Uçsuz bucaksız  bozkırlar , kireç taşı ve kerpiçten yerleşim yerleri, görkemli dağlar . Anadolu  Türk’ünün  harcına karışmış gerçek … Okumaya devam et BAŞKURT / BAŞKORT TÜRKLERİ

BABÜR İMPARATORLUĞU

( 1526 / 1857 ) ——————– Büyük Timur İmparatorluğu’nun zayıflayıp yıkılmasından sonra Türkistan’da Şeybaniler, İran’da Safeviler, Hindistan’da da Delhi Türk Sultanlığı gibi devletler kurulmuştu. Babür Devleti de, Delhi Türk Sultanlığı’ndan sonra Hindistan’da , Timur’un torunu olan  Zahirüddin Muhammed Babür  tarafından  kurulan ikinci Türk devletidir. Babası Ömer Şeyh Mirza Fergana valisi idi . Annesi ise Çağatay hükümdarı Yunus Han’ın kızıdır. Babasının 1494 yılında ölümü üzerine  onbir … Okumaya devam et BABÜR İMPARATORLUĞU