ÇU KAĞANLIĞI

CHOU / ZHOU /  Çu / Zu

HANEDANLIĞI / KAĞANLIĞI

—————————————–

Türk tarihi , Çin tarihi içinde oldukça önemlidir.

M.Ö. 1120 yıllarında kurulan bu Kağanlık / Hanedanlığı Türkmenistan’ın doğu kısmından göç eden Türkler kurmuştur.

—-
Geçmişte bilinen, Çin’ lileri yöneten ilk Türk Kağanlığıdır.

—-
Çu Kağanlığı / Hanedanlığı ms. 250 yıllarına kadar varlığı sürdürmüştür.
Toplamda  1370 yıl kadar  Kağanlık ve yönetim var olmuştur.

Çu Devleti bir boylar birliği idi.

Çu Hanedanının yönetimi altındaki bu devlet, Kuzey Çin’de Ordos bozkırı ile onun güneyinde uzanan Şen-si ve Kansu bölgelerinde  bulunmaktaydı.

Bu Kağanlık / Hanedanlık Çin tarihi  için oldukça önemlidir.

—-

Çu  Kağanlığı / Hanedanlığı

döneminde ;

———————————–
* Antik Çin yazısı gelişme göstererek bu günkü durumunun temelini oluşturmuştur.

Bunun örnekleri Batı Chou tunç kitabelerinde bulunabilir, çağdaş yazım şeklinin başlangıcına, geç Muharip / Savaşan Devletler Dönemi’deki arkaik klerik yazı formuna doğru evrim geçirdiği dönemi de kapsamaktadır.

( Arkaik dönem : mö. yedinci ve altıncı yüzyılları  kapsayan doneme verilen isim.)


* Çinde ilk defa demir işlenmeye başlamıştır.


* Daha önce yapımı olan tunç eserlerin en güzelleri bu dönemde üretilmiştir.


* Özellikle düşünsel / felsefe  konularında önemli gelişmeler yaşanmıştır.


* Bu Kağanlık / Hanedanlık döneminde Kong Fuzi  / Konfüçyüs  yaşamış ve düşünce akımını başlatmıştır.

Çu Hanedanlığı  döneminde, Çin felsefesinin kökenleri kurulmuştur.

Daha sonraki nesillere büyük etkisi olacak önemli Çin filozofları bu dönemde ortaya çıkmıştır:

Kong Fuzi  / Konfüçyüs, Konfüçyüscülüğün kurucusu .

Laozi  / Taoculuğun kurucusu.

Bu dönemde ortaya çıkan diğer filozoflar, kuramcılar ve düşünce ekolleri şunlardır: Mozi / Mohizmin kurucusu.

Mengzi  / tanınmış bir Konfüçyüscü.

Shang Yang ve Han Feizi  / Qin Hanedanının temel felsefesi olan Çin legalizminin gelişimine öncülük etmişlerdir.

( Legalizm : Günün koşullarına göre faydalı olduğu kabul edilen düşüncelerin kural haline getirilmesidir. İmparatator çin şi huang legalizmle otoritesini güçlendirdi ve ülkesindeki birlik ve beraberliği sağladı. legalizmin amacı her şeyi tek tipleştirerek bir standarta bağlamaktır. legalizm, düzeni sağlamak için oluşturulmuştur.)

* Çinliler özellikle il / devlet  yönetimi konusunda önemli gelişim göstermiştir.
* Birleşik / konfedere  il / devlet kurma yöntemlerini öğrenmişlerdir.


* Çin’in bugün ayakta olmasının en büyük sebeplerinden birisi de geçmişinde Türklerin yönettiği    Çu Kağanlığı / Hanedanlığının var olmasıdır.

——————-

Kaynakça

————

Tengrici Türkler toplum ve kültür sitesi

wikipedia.org/wiki/Zhou_Hanedanı

İdris Kulaçoğlu . 30.1.2019 çalışma odam.