DEDEM KORKUT

KORKUT ATA —————— Anlatılarda Dede Korkut, Dedem Korkut ve  Dede Sultan diye isimlendirilen ve Kitab-ı Dede Korkut adlı yazmanın önsözünde Korkut Ata denilen bu kişi , tarihi olmaktan daha fazla  menkıbevi bir Türk Atası’dır. ( Menkıbe :  Tarihe geçmiş ünlü kimselerin yaşamları ve olağanüstü davranışlarıyla ilgili hikaye . ) —- Dede Korkut, Nesaimü’l-Mahabbe, Şecere-i Terakime ve Yazıcı Oğlu Selçuknamsesi  gibi eserlerde de Korkut Ata diye … Okumaya devam et DEDEM KORKUT

DADALOĞLU

( 1785 / 1868 ) ——————– Asıl adı Veli’dir. Dadaloğlu,  konar – göçer  Avşarlar arasında yetişmiş ve onların sözcüsü olmuş bir aşıktır – ozandır. Dadaloğlu’nun şiirleri, yerleşik hayata geçmek istemeyen Türkmen oymaklarının  sesi ve sözlü tarihi sayılabilir. Dadaloğlu, çoğu  savaşlar, çarpışmalar üzerine yazılmış şiirlerinde bu tarihi ve sosyal – toplumsal  olayları işlemiştir. Koşma, türkü, semai, varsağı, destanlar yazmış olan ama asıl kişiliğini türkülerinde gösteren şair, … Okumaya devam et DADALOĞLU

DROPA DİSKLERİ

12.000 Yıllık DROPA  Disk’leri ——————— Bize kim olduklarını ve onları buraya neyin getirdiğini anlatmak istediler. Gelecek nesiller için bir mesaj / ileti bıraktılar ama arkalarında bıraktıkları  eserleri  insanlardan gizli tutuldu! Bu hikaye bir çok isimle biliniyor. Dünyadışı  yaşam ile ilgili insanlık tarihindeki en muamma / bilmece – anlaşılamayan  karışıklıkta  hikayelerden biridir. —- Keşif  / buluş – ortaya çıkarış 1938 de Çin ve Tibet arasındaki sınırda … Okumaya devam et DROPA DİSKLERİ

TÜRKLERDE ÇOCUK ve BÜYÜK OYUNLARI

Oyunlar zeka, beden ve kültür gelişimine etkili olup uğraş ve kendine yeterlilik duygularını verir. ————– KARAGUNI  / Saklambaçtır. Saklambaç oyunu gizlenme, pusuya yatma, avını bekleme, sessizlik, düşmanı aldatma ve sabırlı olmayı öğreten bir oyundur. Bu  oyun bugünde oynanmaktadır. Bu durum kültür devamını göstermektedir. ———– MÜNÜZ  / Buynuz / Boynuz : Bu oyun şu şekilde oynanırdı. Çocuklar su kenarında toplanırlar. Bu göllerin kenarında bulunan kumların üzerine … Okumaya devam et TÜRKLERDE ÇOCUK ve BÜYÜK OYUNLARI