KEVSER SURESİ

Kevser suresindeki genel anlam

ve ‘’ NAHR ‘’ KAVRAMI ……

——————————————-

İslam dininde ilk söz de , son söz de Yüce Allah’a aittir .

Bunun açık anlamı şudur ;

Tek kaynak KUR’AN-dır ….

—-

Ve Yüce Allah Kitab-ı Kur’an-da , insan için gerekecek her türlü örneği ,

benzetmeyi , kuralları ve anlatımı EKSİKSİZ bizlere sunmuştur .

Buna  inanmamak , EKSİKLİK var ve bunu peygamber tamamlamıştır düşüncesi ,

kesin bir ifade ile Yaratana ortak koşmaktır ( ŞİRK ) dir ….

—-

Bu girişten sonra geliş sıra no 15 / resmi sıra no 108 Kevser

( Bitmeyen – tükenmeyen her türlü nimetler ) suresinde geçen

‘’ NAHR – NAHRET ‘’ kavramının anlamını paylaşalım .

—-

Sure , 3 ayetten meydana gelmiştir .

Ayet 1 : Biz , sana kevseri verdik .

Ayet 2 : Onun için Rab’bine salat ve nahr et .

Ayet 3 : Kuşkun olmasın ki ebter olan , seni kötüleyenin ta kendisidir .

—-

İşte sure budur .

Buradaki anlatımdan Kurban kesmek yorumu çıkartılmıştır .

Arapça da ‘’ KURBAN ‘’ sözcüğü hayvan kesmek / kan akıtmak değil ‘’

YAKINLAŞMAK ‘’ anlamındadır .

( Diyanetin Medine onaylı  çevirisinden )

Anadolu insanının ‘’ çok sevdiği ve kendisine yakın gördüğü için kullandığı ‘’

Kurban olayım ‘’ deyiminde olduğu gibi …..

Surede geçen ‘’ NAHR ‘’ sözcüğünün anlamıda ;

Nahr ; Boğaz çukuru

Sözcüğün Salat / namaz ile birlikte kullanımı Tekbir al anlamını

kuvvetlendirmektedir .

( ki söylenenlere göre Halife olan ALİ ‘nin yorumu bu yöndedir .)

Kurban ise : yakınlaşmak tır .

( ki Kur’an-ın ‘’ İNFAK ‘’ PAYLAŞMAK – DAĞITMAK emrine uygundur .)

—-

İlk ayette anlatılan KEVSER ‘ in ‘’ insana verilen her türlü nimetin ‘’ Allah’a ve

kullarına yakınlaşmak için kullanılması . ( iyiliğin , güzelliklerin , bilginin ,

dostluğun , komşuluğun , kazancın , malın , gıdanın, sahip olunanın gibi. )

—-

Hayavanları boğazla .  

( ayette bu anlam kesin değildir .Bundan dolayıdır ki Hac’da

kurban kesmek VACİP kabul edilmiştir . Bayramlarda kurban kesmek işlemi ise

İbrahim peygamberin usulüdür – uygulamasıdır denilmektedir .

İslam düşünürlerince de FARZ değil VACİP / yapılmadığında günah

olmayan ve yapılması güzellik olarak kabul edilendir . )

EBTER ise : soyu kesik , sonu olmayan demektir …..

Kevser sözcüğünü hemen hemen tüm çevirmenler ;

‘’ cennetteki bir havuzun adı ‘’ olarak anlamlandırmışlardır ….

Böyle bir havuzun varlığı Kur’an-da yoktur ….

İnanan insanın , BİLGİ ve  KAVRAYIŞTA  derinleşerek  nitelik kazanması

istenmektedir ….

—-

Ayet 1 – Biz sana bitmeyen – tükenmeyen nimetleri verdik.

Ayet 2 – Onun için Rab’bini yücelt ve yakınlaş.

Ayet 3 – Kuşkun olmasın ki  soyu kesik  olan – sonu olmayan  , seni kötüleyenin

ta  kendisidir .

—-

Surede ki anlam budur .

Sevgimle  kalasınız.

İdris Kulaçoğlu …2005 lerden