TÜRK MİTOLOJİSİNDE – TULPAR

Türk Mitolojisinde kanatlı at figürü. Tulpar’ın adı, Türk, Kırgız ve Altay mitolojilerinde geçer.Genellikle beyaz veya kara bir at olarak betimlenir / canlandırılır. —-Beyaz kanatları vardır ve Kuday  / Tanrı  tarafından, yiğitlere yardımcı olması için yaratılmıştır. —-Dünyanın en uzun destanı olan Kırgızlar’ın Manas Destanı’nda, Manas’ın ünlü savaşçılarının sürdüğü, kanatlarıyla rüzgardan hızlı koştuğu söylenen efsanevi atlardır. —- Başkurt inançlarına göre Tulpar’ın kanatlarını hiç kimse göremez.Tulpar, kanatlarını yalnız … Okumaya devam et TÜRK MİTOLOJİSİNDE – TULPAR

TÜRK MİTOLOJİSİNDE – KUŞLAR

TANIMLAR ————– TOTEM : Klanlarda /  birden çok büyük ailenin bir araya gelmesi sonucu oluşan toplumsal birliklerde  bir hayvan, bir bitki veya bir cisim birliğin  Atası durumunda olup, kutsal sayılır ve adına “ totem ” denir. ( Kelime kuzey  Amerika’da yaşayan bir Kızılderili kabilesi dilinden alınmıştır). Bütün  birlik bağlıları  o totemden türediklerine  inanırlar. Totemler taştan veya tahta parçalarından yapılır ki , buna “ ŞURİNGA ” … Okumaya devam et TÜRK MİTOLOJİSİNDE – KUŞLAR

TÜRK MİTOLOJİSİNDE – YILDIZLAR

TÜRK  Mitinde  efsane – söylen biliminde YILDIZLAR           ——————- Türk  toplulukları  gökyüzünü, yeryüzüne gerilmiş bir çadır gibi düşünürlerdi. Bunun için de Göktürk yazıtlarında ; —– “ Göğün basmasından ve yıkılmasından ” söz açılmaktadır. —– Yer, nasıl Tanrının yarattığı bir varlık ise , Gök de onun yarattığı, Göktürklerin dili ile  “ Kıldığı ” kutsal bir varlık idi. —– Yıldızlar Türk  toplumlarında  daima önemli  olmuştur. Eskiden beri … Okumaya devam et TÜRK MİTOLOJİSİNDE – YILDIZLAR

TÜRK MİTOLOJİSİ – EVREN BİLİMİ

Türk Mitolojisinde ( efsane – söylen biliminde ) Kozmoloji / evren bilimi ——————————-Türkler’in varoluş ve uygarlık tarihi , günümüze kadar bulunan kurgan , höyük , mağara resim – yazıtları , anıtlar , taş yazıtlar ve  bulgular ile ispatlanmıştır ki pek çok   batılı , Arap tarihçiler ve bunlara uyan Türk yazarların iddia ettiği gibi iki ,üç  bin yıl ile sınırlı değildir. Varoluş tarihimiz düşünebilenden çok  eskidir. … Okumaya devam et TÜRK MİTOLOJİSİ – EVREN BİLİMİ