TÜRK MİTOLOJİSİNDE – TULPAR

Türk Mitolojisinde kanatlı at figürü.

Tulpar’ın adı, Türk, Kırgız ve Altay mitolojilerinde geçer.
Genellikle beyaz veya kara bir at olarak betimlenir / canlandırılır.

—-
Beyaz kanatları vardır ve Kuday  / Tanrı  tarafından, yiğitlere yardımcı olması için yaratılmıştır.

—-
Dünyanın en uzun destanı olan Kırgızlar’ın Manas Destanı’nda, Manas’ın ünlü savaşçılarının sürdüğü, kanatlarıyla rüzgardan hızlı koştuğu söylenen efsanevi atlardır.

—-

Başkurt inançlarına göre Tulpar’ın kanatlarını hiç kimse göremez.
Tulpar, kanatlarını yalnız karanlıkta, büyük engelleri ve uzaklıkları aşarken açar. Eğer Tulpar’ın kanatları görülürse, Tulpar’ın kaybolacağına inanılır.

—-

Tulpar, sadece batırların / kahramanların atıdır.

Türk coğrafyasında birçok bölgede, kaya resimlerinde Tulpar çizimlerine rastlanmaktadır.

Kazakistan’da Almatı şehrinin yaklaşık 50 km doğusundaki Esik  / Issık  bölgesinde bulunan Esik Kurganı’nda / mezarında  m.ö  5. yüzyıla ait bir Saka / İskit  batırı / kahramanı olduğu düşünülen “Altın Elbiseli Adam ”ın başlığında Tulpar motifi vardır.

—-
Kazak kültüründe önemli bir yere sahip olan Tulpar’a, günümüzde de Kazakistan Devlet  arması’nda rastlıyoruz.
Armada, iki yöne bakan, iki  ‘’ altın kanatlı at ‘’ figürü vardır.

————

Yazanı bilinmiyor.

İdris Kulaçoğlu .

Reklam