KAM DAVULU

Kam Davulu / Şaman Davulu binlerce senelik Türk inanç sisteminin en önemli unsuru olan Kamların, ritüeller / dini törenler 

esnasında kullandıkları müzik aletlerinden biridir.

Yer ile gök arasındaki bağlantıyı kurar.

Dünyayı 2 parçaya, bu çizgiyle çakışık çizgi ile de toplamda 4 parçaya böler.

Kimi arkeolojik kazılarda bulunan kam davullarında bu çizgi yerine dünya ağacı kullanıldığı görülmüştür.

Kamlar davullarını, ritüel / tören  esnasında geçtikleri diğer alemlerde Tanrıların onayları ve yönlendirmeleri doğrultusunda,

kendi ruh dünyalarından gelen içsel yönlendirmeleri de katarak çalarlar.

 Altaylılar ve Sahalar bu davullarına “ TÜNGÜR ” derler.

Kam davulun şekli geleneksel olarak oval, yuvarlak, yanları çıkıntılıdır.

—-

Eceliyle ölmüş hayvanların derilerinden ve yine aynı şekilde kendiliğinden kurumuş ağaçların gövdelerinden yapmaktadırlar.

Davulun  yüzeyini  oluşturan  derinin alınacağı hayvan da gelişigüzel seçilmez. Bu seçimin av kültleri ile ilişkisi vardır.

Kam Davulunun dış kısmında Oğlak , Geyik ve Dağ Keçisi derisi,

Orbasın da / Tokmakda  Akça Ağaç ve gerçek deri,

İskelet kısmında Kayın  ve  Sedir  Ağacı Kullanılır.

Bu ağaçlar Türkler tarafından kutsal kabul edildiği için kullanılmıştır.

Davulların üzerindeki motiflerde / süs ögelerinde  de Türk inanç sistemine / mitolojisine, Türk kültürüne ve yaşayışına dair

unsurlar kullanılmaktadır.

————————————

Kam Davulunda bulunan

semboller, çizgiler.

————————————

Her biri ayrı bir anlam yüklüdür.

1- Göğün Direği :

Gök kubbeyi taşıyan kutsal direk. 

Direğin bir ucunda “ uçmağ ” diğer ucunda “ kızıl tamu ” bulunmaktadır.

2- Yer-Gök Çizgisi :

Gök ile yeri ayıran çizgi.

3- Uçmağ :                         

“ Yukarı Gök ” , Öz’ün   olduğu yer / Gök Tanrı’nın bulunduğu yerdir.

İyi kişilerin ve savaşta ölenlerin tinleri / ruhları buraya yükselir.

4- Kızıl Tamu:

“ Aşağı Gök ” cehennem olarak bilinen yer/ yerin yedi kat altındadır,

Orada Erlik Han adındaki cezalandırıcı oturur.

Kötü kişilerin tinleri, arınıncaya kadar Albız tarafından oraya götürülür.

5- Atlar :

Türk kültüründe önemli bir yeri olan varlıklar da kam  davulunda  

Betimlenmiştir / canlandırılmıştır.

6- Sungur :

Pek çok Türk  toplumunun  sembolü /  ongun hayvanı olan Sungur kuşları.

7- Alageyik :

Yine Türk Kültüründe önemli bir yere sahip pek çok  tamgada görülen ve bir çok

boy tarafından ongun / sembol yapılan canlı.

8- Tabiat Ana :

Türkler için doğa kutsaldır, doğanın, tabiatın bir ruhu olduğuna inanılır.

 Tabiat  ana  betimlemesinin  de kam davulu üzerinde olması bu yüzdendir.

9- Türk-Turan Birliği : ( Elele 7 kişi )

Türklerde birlik ve beraberlik çok önemlidir.

Türk ve Turani topluluklar hangi devirde birleşmiş, birlik olmuşlarsa ortaya

Büyük  Devletler, Büyük  İmparatorluklar çıkmış, birlik olan boylar yüksek

medeniyetler  /  uygarlıklar  kurmuşlardır.

Bu sembolde de birliğin / bir olmanın önemine dikkat çekiliyor.

10- Gökyüzü :

Türkler tarafından kutsal sayılan ve Gök Bayrağa rengini veren, Türk’ün rengi

olan mavilik.

11- Güneş ve Yıldızlar :

Yine Türk kültüründe önemli bir yere sahip bir başka figür / biçim .

————–

Kaynakça

————–

http://www.akademikkaynak.com

http://www.kamdavulu.com Selim Demirtürk

http://www.samaninyolu.com/tr

İdris Kulaçoğlu . 12.6.2019   Tekirdağ. 08:40