YÜREĞİNİZ YETİYORSA EĞER

Duyguların dans ettiği         
Canlının adı değil mi
İNSAN !

Tutmayın kalemleri .
Yüreğiniz yetiyorsa yasaklayın .
Esir alın , prangalar vurun .

Şiir ;
Devinimdir , canlılıktır.
Yaşama katılmaktır .
İç sesi dinlemektir .

Duymak istersen eğer ,
Sözcükler , satırlar
İşte değer .

Bazen tek bir ifade ile
Yığınlar anlatılır.
Bazen de anlatamadım sanılır ,
Sayfalar yazılır .

İdris ,
Yelkenlisine / takasına biner ,
Açılır .
Yüreğiniz yetiyorsa eğer …

27 . 5 . 2006 Cumartesi 17: 00

idris kulaçoğlu