AKAY KİNE / KİNEYEV

Akay Kine Türk’ün İnancı adlı bitiğimde / kitabımda  söz etmiştim. Ülkemizde yapılan toplantılarda onunla kısa konuşmalarım olmuştu. Onunla uzun konuşmak istiyordum. Bunun için Altay’a gitmeyi bile düşünüyordum.

Derken Akay  Kineyev / Kine Türkiye’ye geldi. Ankara’da konuğum oldu. O yeterince İstanbul Türkçesi bilmiyordu , ben de Altay Türkçesi.

Yine de yüzde yüz anlaştık.  Aramızda ortak dil gelişti. Öylesine ki

“ Gönül Mimarları ” adıyla  Oktan Keleş ile yaptığımız yayında çevirmenliğini de ben yaptım.

Akay’a yeni çıkan TÜRK’ÜN İNANCI adlı bitiğimi verdiğimde kapağını okudu. İlk beğenisini söyledi.

“ Doğru … Din değil, İNANÇ. ”

Eski Türklerde din yok , din sözcüğünün karşılığı olan sözcük de yok.

Türk’ün İnancını yaşayan topluluklar arasında dolaşan kimi gezginler de öyle söylüyorlar:

“ Türkler Tanrı’ya inanıyorlar, erdemli yaşayışa inanıyorlarsa da dinleri yok . “

Erdemli yaşamaları dinlerinin olmayışından kaynaklanıyor olmasın? “Din yok” denilirken sözü edilen “ din kurumu ile dini kişiliklerin, tapınakların ” olmayışı.

Türklerde çok eskiden, daha bugün bilinen dinler oluşmadan önce

de :

* Tek Tanrı’ya  inanç.

* Varlığın  bütünlüğünün Tanrı olduğuna inanç.

* Tanrı’nın her görüntüye çıkan ile göründüğüne, her görünenin de içinde saklı olduğuna inanç.

* Tanrı’ya tapınmanın kişilerin borcu olmadığı, tapınma ile kişilerin Tanrı’dan aldıklarına olan inanç.

* Bu yerden öteye  gittikten sonra da iyilerin iyiliklerinin, kötülerin kötülüklerinin karşılığını göreceklerine inanç.

* İyi olmanın iyi işler yapmak, kötü olmanın da kötü işler yapmak olduğuna inanç.

* İyi işlerin kişilere, canlılara, bitkilere, canlı sayılmayan nesnelere, suya, toprağa, havaya, ateşe, varlığın tümüne iyilik yapmak olduğuna inanç.

* Kötü işlerin kişilere, canlılara, canlı sayılmayan nesnelere, suya, toprağa, havaya, ateşe, varlığın tümüne kötülük yapmak olduğuna inanç.

* Öldükten sonra Ataların yaşadığı boyutta yeni bir dirlik biçimiyle yaşanacağına olan inanç.

* Kötülük yapanların tinlerinin / ruhlarının Atalar boyutuna ulaşamayıp, yerde “ körmöz ” olarak sıkıntı çekeceklerine olan inanç vardı.

( Körmöz :  Türk ve Altay halk inancında ve mitolojisinde melek ve hayalet gibi varlıklar  anlamına gelen sözcük. Körmös, Kürmös veya Körümes de denir.

Körmöz / Kürmez Han ‘da , bu varlıkların başıdır. ) İ.K

—-

Akay  Kine bize ÜÇ SÜMER DAĞI ’nın gizemlerini de öğretti.

Ondan öğrendiklerimiz gizli kalmamalı, bizi okuyanlar bilmeli, soranlar olursa da onlara da öğretmeli.

Altay Türklüğün kaynağıdır.

Altay dağlarında ÜÇ SÜMER vardır.

ÜÇ SÜMER, üç doruk demektir.

Üç doruğu olan o kutlu dağın adı ÜÇ SÜMER DAĞI ’dır.

Üç Sümer’in ortasında ERGENEKON vardı.

ERGENE, kişilerin ana karnındaki durumlarının adıdır.

ERGENEKON da Türklerin dokuz Atasının Altınkazık (Demirkazık, Kutup Yıldızı) tan yeryüzüne gelip kondukları yerdir. Onlar yerdeki kızlarla evlendiler, Türkler böyle oluştu, çoğaldı, yeryüzüne yayıldı.

Akay  diyor ki :

Şimdi yeniden KökTürklerin / Göktürk’lerin çağı geldi.

Türkler birleşecek, bozulmuş Dünya’yı düzeltecek.

Bugün kişileri, yeryüzünü sömürüp, yağmalayıp, bozan batı uygarlığının yerini Gönül Uygarlığı alacak.

TÜRK UYGARLIĞI DİRİLECEK !

( Eski Kültür bakanı Namık Kemal Zeybek anlatısı. )

——————————-

Akay  Kine  , Altay Orda Derneği Başkanı.  İşadamı,  Altaylar’ın ruhani lideri, Kamanların  / Şamanların başı gibi birden çok sıfatı üzerinde taşıyor.

Türk kültüründe unutulmaya başlamış ritüellerin / törenlerin , kültürel değerlerin ve geleneklerin hatırlanması ve yaşatılması için çalışmalar ve anlatılar yapmakta.

Kine ;

” 1995 yılında Altay’ın ruhu gelip bana, Türk birliği için çalışmaya başla!

Yolun Manas’ın, İlteriş Kağan’ın yoludur  dedi. ‘’

Ve  kendisini Türk birliğine adadığını söylüyor. 

Kine, bu adanmışlığını da Gök Tanrının isteğine bağlıyor.

Aslında kendisi bir Kaman / Şaman.

Hatta  Kamanların / Şamanların başı.

—-

“Türklerde çok gelişmiş bir boy sistemi var,  biz dışarıdan evleniriz. Egzogami / dış evlilik vardır.

Örneğin Kıpçak ile Kıpçak evlenmez. Bir tane bile kalsa evlenmez” diyen Kine, bölünmeye de şiddetle karşı.

Zira Kine’ye göre;

Bölüneni börü / Gök Kurt’u yer.

Birliğin olmadığı yerde Tanrı da olmaz.

—-

Kine’ye göre, Ruslar, Türklerin birleşmesinden korkuyor.

Çünkü Türk ulusu birleştiğinde, dünyanın her yerinde baş  köşeyi alacak.

Gök Tanrı’nın bağlıları olarak tekrar dünyayı yönetecektir.

Kine, Ruslar neden 1.5 milyar Müslümanın birleşmesinden değil de 250 milyon Türkün birleşmesinden korkuyor, sorusuna ise, Gök Tanrı inancı (Tengricilik) doğrultusunda, Türklerin özelliklerini çok iyi bilmeleri diye yorumladı.

———

Sözleri

———

‘’ Türkler üretken ve kendi içinde gelişen bir toplumdur. Bizi ayakta tutan ve kırılgan olmayan , güçlü kılan olgu budur. ‘’

‘’ Tengricilik inancına göre, Gök Tanrı’nın çocukları, kul olmaz!

Gök Tanrı’da bunu istemez. Zira kullukta saygınlık yoktur. 

Gök Tanrı o’nu sev ve onun eserlerine sahip çık ister.

Gök Tanrı başını eğen oğul / kız istemez.

“Ben seni başını eğesin diye yaratmadım” der.

Gök Tanrı’nın oğlu kendini Tanrı önünde sorumlu hissetmez; o Tanrı ile birlikte her şeyden sorumludur.

Etrafındaki her şeyden sorumlu olan insan, bozulanları düzeltmekten de sorumludur.

Deniz kirleniyorsa kirletmemelisin veya engel olmalısın,

Orman yok oluyorsa ağaç dikmelisin . ‘’

‘’ Türk !

Sende ruh var. Sen başka uluslara da ruh vermek için çalışmalısın. Onlar bizim düşmanımız da olsa, onlara da yardım etmek gerek, çünkü biz Tanrı’nın oğullarıyız, Tanrı’nın kızlarıyız.”

‘’ Türkler, sadece kendilerinden değil, yaklaşık 17 Türk soyundan da sorumludurlar.

Türk ;

Hiçbir zaman isteyen, yalvaran insan değildir.

Çünkü o Tanrı’nın oğlu / Tanrı’nın kızı olarak, hiçbir zaman yalvarmaz,  kul ve köle olmaz. 

‘’ Biz Türkler Tanrı Kut Mete’nin, İlteriş’in, Bumin Kağan’ın, Attila’nın çocuklarıyız.

Yine o kutlu Ataların torunlarından biri olan Atatürk, bize onların torunları olduğumuzu milli bilinci tekrar dirilterek, hatırlattı. O’nun söylediği gibi: 

‘’ Muhtaç olduğumuz kudret, damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur / vardır.’’  

Bir gün Türkiye’den biri ‘’ İslam olmadan Türk olmaz ‘’ dedi.

Ben de çıktım;

“Sen ağacın kökünü, Ata babasını kessen o, İslam olsun, ne olursa olsun devrilir.”  dedim.

Niçin kendi soyunu bilen halklar güçlüdür?

Eğer kendi dedenizi bilmiyorsanız, adını bilip ona dua etmiyorsanız, o size korumacı olacak yerde düşman olur.”

‘’ Atatürk’ün adını kötü anacak adamın boynunu Altaylardan gelir ,

keserim. Çünkü Atatürk, Türklüğü yeniden dirilten, Gök Tanrı’ın çocuğudur.

Atatürk , Türkü Türk yapan Göklerin çocuğudur . ‘’

‘’ Türkler , yürek toplumu , batı hesap toplumudur.’’

‘’ Ben Türkiye’ye Tanrının isteği ile geldim .

Buraya gelmeden önce Kırgızistan , Kazakistan , Başkurdistan , Tataristan ve İran’a gittim.

Türkleri birleştirmek isteği ile yolları kat ettim.

Bu uğurda boşa çaba harcamadığı gördüm.

Çünkü dolaştığım Türk illerindeki Türklerinde , bu birleşme yollarında çabaladıklarını gördüm.

Bu amaç doğrultusunda daha fazla emek vermem gerektiğine inandım . ‘’

————-

Kaynakça 

————-

Günnur Yücekal Arpacı (2015) Gök Tanrı İnancının Bilinmeyenleri, 2.b.,Çatı Kitapları, 

Akay Kine, Altay’dan Tanrıcı Başı Akay Kine’den Ak Cang ya da Tanrıcılık, https://tarihvearkeoloji.blogspot.com.tr/2017/04/altaydan-tanrc-bas-akay-kineden-ak-cang.html

Kocaeli Günaydın (2017), Gök Tanrıcı Bilge Kam Akay Kine Türk Ocağında Konferans Verdi, http://www.gunaydinkocaeli.com//haber/guncel/akay-kine-turk-ocaginda-konferans-verdi/20409.html

Türk Şamanı Akay Kine ve Görüşleri, https://antiksirlar.com/konular/turk-samani-akay-kynyev-kine-ve-gorusleri.515/

Namık Kemal Zeybek (2017), Gök Tanrı İnancı’nın bilinmeyen yönleri Altay’ın inanç önderi Akay Kine ile söyleşi, http://www.haberhergun.com/gok-tanri-inanci-nin-bilinmeyen-yonleri-altay-in-inanc-onderi-akay-kine-ile-soylesi-makale,2928.html 
( Prof.Dr. Harun Demirkaya )

———-

Türk birliğinin kurulması yolunda olan herkese selam olsun .

İdris Kulaçoğlu. 26.3.2021 çalışma odam.