KAŞKAY TÜRKLERİ

Kaşkaylar, Oğuz’un Kayı  boyunun bir kolu  olup, Türk Töresini , gelenek ve  göreneklerini  günümüze  kadar en iyi şekilde koruyan  önemli bir Türk / boyudur – unsurudur. —- Bugün İran nüfusunun yaklaşık % 40’ını Türkler oluşturur. Kaşkaylar İran’ın güney kesiminde 17 eyalete yayılmış durumdadır. Yayıldıkları bölge 186.180 km2 gibi geniş bir alanı içine almaktadır. Bu saha İran hükümetince son yıllara kadar ‘’ Vilayet-i Kaşkai / Göçenlerin … Okumaya devam et KAŞKAY TÜRKLERİ