BOZKURT ATATÜRK 3

BOZKURT ATATÜRK

————————-

Atatürk‘ün;

Bir diğer adı Bozkurt’tur..

Nedeni ise;

Zübeyde hanım Bozkurt’um Mustafa’m diyerek bağrına bastığı için Bozkurttur..

Mahmut Esat‘a Bozkurt soyadını verdiği için Bozkurttur.

İlk yolcu gemisine Bozkurt adının koyulması teklif ettiği için Bozkurttur.

Petrol ofisinin armasını Bozkurt olarak tasarlattığı için Bozkurttur..

Diğer devletler kendisine Bozkurt heykeli hediye ettiği için Bozkurttur..

Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyetinin para ve pullarında Bozkurt kullandığı için

Bozkurttur..

Milli Eğitim Bakanlığının girişine Türklerin Ergenekon’dan çıkışını resmettirdiği

için Bozkurttur..

İlk üretilen sigara paketinin üzerinde ki resmin Bozkurt olmasını istediği için

Bozkurttur.

Türk izci ocağı bünyesindeki çocuklara “Yavru Kurt” yakıştırması yaptığı için

Bozkurttur..

Türk Ocaklarının amblemini Bozkurt yaptığı için Bozkurttur.

Türk İşbirliği ve Kalkınma idaresi başkanlığının amblemini “Kurtbaşı” olarak

önerdiği için Bozkurttur.

Çalışma masasında ki çağırma zili küçük bir Bozkurt heykeli olduğu için

Bozkurttur.

Ankara Üniversitesi diplomalarının alt köşesine ”Kurtbaşı” koydurduğu için

Bozkurttur.

Fuat Köprülü Türkiyat Enstitüsünün amblemi nasıl olması gerektiğini

sorduğunda;

”Karlı Tanrı Dağları”nın önünde elinde meşale tutan bir Bozkurt olsun.

Bu meşale genç Türkiye Cumhuriyetinin ilminin ifadesi olsun.

Ergenokondan çıkmamızda kılavuz olan Bozkurt,

Türklüğün Anadolu topraklarında ki yeni devletin kuruluşunu ifade etsin.”

dediği için Bozkurttur..

Mustafa Kemal Atatürk;

Bozkurt huylu olduğu için Bozkurttur..

Bozkurtlara selam olsun…

———————————

Türkiye’de ilk olarak 1924 yılında başlayan antropolojik çalışmaların mimarı

olan Başbuğ Atatürk, “Türkiye Antropoloji Tetkikat Merkezi”ni kurdurmuştur.

Türk Irkı’nın fiziksel özellikleri, ilk kez bu şekilde incelenmeye başlanmıştır.

Başbuğ Atatürk için bozkurt ve bozkurt sembolü çok önemliydi.

Atatürk, Adliye Eski Vekili Mahmut Esat’a “Bozkurt” soyadını verirken;

1935 yılında üretilmeye başlanan sigaraya “Bozkurt” adını koyarken ve bu

sigaranın kapağındaki ongunun/amblemin “Bozkurt” resimli olmasını isterken;

1927’de piyasaya çıkarılan 5 ve 10 liralık kâğıt paralar üzerine bozkurt resmi

koydururken;

Türk bayrağını, Türk tarihinin, yalnız  Osmanlı’dan oluşmadığına  vurgu

yaparcasına, ” Mavi fon üzerinde yeşil bir kurt başı ” şeklinde olan Köktürk /

Göktürk Bayrağı olarak değiştirmeyi düşünürken;

” Türk İzci Ocağı ” bünyesindeki çocuklara ” Yavru Kurt ” adını verirken,

“Bozkurt”a  ve Türk tarihine olan özel ilgisini göstermiştir.

Fuat Köprülü’nün Atatürk’e Türkiyat Enstitüsünün ambleminin nasıl olması

gerektiğini sorduğunda Atatürk:

*****

“Karlı Tanrı Dağları’nın önünde elinde meşale tutan bir “Bozkurt” olsun, Bu

meşale, genç Türkiye Cumhuriyeti’nin ilminin ifadesi olsun. Ergenekon’dan

çıkmamızda kılavuz / yol gösterici olan Bozkurt, Türklüğün Anadolu

topraklarındaki yeni devletinin kuruluşunu ifade etsin.” şeklinde cevap

vermiştir.

*****

Başbuğ Atatürk’ün kendi eşyalarının arasında da bozkurt motifli olanları zaten

her şeyi anlatmaya yetmektedir. 

Ulu Atamız’ın, Maarif Vekâleti’nin (Milli Eğitim Bakanlığı) girişine koydurduğu ve

Atamız’ın uçmağa varışından/ölümünden sonra İnönü’nün kaldırtmış olduğu

” Ergenekon’dan Çıkış Tablosu ” da, Atatürk’ün katıksız bir Türkçü olduğunu

yadsınamaz  bir şekilde gözler önüne sermektedir.

—-

Konuyu Bir anısı ile bağlayayım :

Atatürk, kendisi için insanüstü bir varlık denmesini hoş karşılamazdı. Bir gün

sofradakilerden biri:

Paşam, kim bilir çocukluğunuzda ne müstesna / ender görülen  bir insandınız.

Kim bilir ne eşsiz anılarınız vardır, demişti.

Atatürk güldü ve çocukluk arkadaşı Nuri Conkere döndü:

Nuri anlatsın, dedi.

Nuri Bey her zamanki şakacılığıyla;

Bakla tarlasında karga çobanlığı ederdi, cevabını verdi.

Soruyu soran kişi, fena halde ürktü.

Aman efendimiz, diyecek oldu, Atatürk sözünü kesti:

———-
“ Bana, insanlar üstünde bir doğuş atfetmeye kalkışmayınız.

Doğuşumdaki tek olağanüstülük Türk olarak dünyaya gelmemdedir.’’

———-
cevabını  vermiştir..

İdris Kulaçoğlu. 14.1.2019  08:10 çalışma odam .