SOHBETE VAR MISIN ÇOCUK 1 ve 2

SOHBETE  VAR MISIN  ÇOCUK 1

Konumuz ..

M.Kemal’i doğru anlamak için

Cumhuriyet ‘in kurulduğu zamanı  bilmek .

—-
Bana göre bu günkü ve ileri yıllarda ki genç insanlarımızın Cumhuriyet öncesini ve

ilk yıllarını anlama ve kavrama olanakları ASLA YOK !!

—-
Çünkü bu günün sahip olunan değerleri ve teknolojisi ,o günlerdekinden inanılmaz

derecede çok ama çok gelişmiştir .

Ayrıca toplumsal ilkeler , kullanılan eşyalar ve araçlar , insan hak ve özgürlükleri ,

basılı kitap sayısı ve çeşitleri ve okuma – yazma oranı gibi …..

Bu gün bizler için çok doğal olan ;

1 – Egemenlik kayıtsız ve şartsız miletindir .

2- Kadın – erkek eşittir . eşit haklara sahiptir .

3- Seçme ve seçilme hakkı .

gibi pek çok konuda ki anlatıların  , o günlerde ki siyasi ve toplumsal yapıyı doğru

olarak bilmeden / özümlemeden , çözümleme ve doğru saptamalar yapma olanağı

yoktur !

—-
Örneğin ;

* ‘’ Kendi yazgısını , kendisinin belirlemesi ‘’ o günkü insanlarımıza ne anlama

geliyordu ?

* Son 3 yy dır düşünmemeye – sorgulamamaya alıştırılmış insanlarımız ;

KUL ‘ dan — BİREY’ e / vatandaşa

Ümmet ‘ ten — ULUS’a kolayca dönüşebilirler miy di !?

* Bu günlerde yaşanan sancıların altında yatan gerçek bu mu !?

* Çağdaşlığın nimetlerinden en ileri boyutta yararlanıp , hala tarikat – cemaat

kapılarında KUL OLMANIN açıklaması nasıl yapılacak !?

* 90 yıl geçmiş olmasına rağmen , LAİK DÜŞÜNCEYİ hazmedemeyişimizi !?

* Yönetimi / devleti elde etmek için hala dini , başörtüsünü , imamları kullanmayı

 nasıl açıklamalıyız !?

Kısacası din sömürüsü ile yönetici olma uğraşı 30 000 ( otuz bin ) yıllık kültürü olan

bir topluma yakışıyor mu !?


* En acısı ;

100 bine yakın camisi , bu camilerde en az 200 bine yakın din görevlisi olan , ayrıca

kayıtlı / kayıtsız binlerce Kur’an kursları ve imam hatip meslek okullarına rağmen

İslam’ın toplum tarafından doğru olarak bilinmemesi ….
———————
‘’ Ben , apaçığım / Bende kuşku – çelişme ve tutarsızlık yok / Eksiğim yok / her

türlü örneği ben verdim ‘’


‘’ Allah’ın ipine tutunulacak / fırkalara – guruplara bölünmeyin – bölünenler gibi

olmayın !! ‘’


‘’ Allah ile aldatılmayın / okuyun – düşünün – sorgulayın ….’’

——————–
Diyen Kur’an-ın , gelenekler – boş ve yalan uydurmalar ile boğulmuş olması .

Onlarca Türkçe çevirisi varken , çoğunluğun 1 kerre bile okumaması ama

DİNDARIM demesi nasıl açıklanabilir !?

* Yıl 2012 … Arap baharı ismi altında İslam ülkeleri olan Libya , Mısır , Irak ,

Tunus , Suriye ‘de halk meydanlarda BİREY OLABİLME savaşını , ölümler yaşanarak

vermekte !

* Nasıl oluyorda 1400 yıldır İslam’ın istediği KALİTELİ / NİTELİKLİ İNSAN

oluşturulamamış !?
——————
Kusur Allah’ın Kitab-ında değil mutlaka !?
——————
Dini , kendi çıkarlarına dünya gücü görenler haşa Yaratan’dan daha mı güçlüler !?

Nasıl başarıyorlar anlaşılası değil !!

——————
Dönelim 1920 lere ;

——————
İdari yapıda , eğitimi –öğrenimi , görgüsü ve deneyimi olmayan ama yaşadıkları

yerlerde saygı gören sıradan insanlarımız önce delege , sonra millet vekili ve

hükümet oldular !

Bunlardan birisi de benim ailemden Kulaçzade Ahmet efendi dir !

( Sürmene / Trabzon delegesi )

Tam burada şu tarihi gerçekliği paylaşmalıyım .

Aklen ve kalben bana inan ki ;

Bu günlerin milletvekillerinden daha özgür ve  özgüvenliydiler !

Nutuk ‘u / Söylev’i okuduğunda ;

Kurucu mecliste herkes düşüncesini açık  açık konuşuyor , tartışıyor hatta

M.Kemal’e bile karşı çıkabiliyorlardı !


Ben 1951 doğumluyum .

O zamanları doğru anlayabilmen için gözlemimi seninle paylaşmalıyım .

Yıl 1960 lar .

Tüm iş kollarında çalışan çoğunluk Rum , Ermeni ve Yahudi vatandaşlarımız dı !?

Büyük babam Nazım gibi iş sahası açabilenler çok azınlıktaydı .

Terzilerimiz Agop ve Moiz amcalardı !?

Aile dişçimiz Peştemalcıyan bey di !?

Tıp , mühendis , gözlük , tekstil , resim , güzel sanatlar ve tiyatro gibi sanatın her

dalında çalışanlar azınlık vatandaşlarımızdandı !?

Şimdi birde 1900 leri düşünmeliyiz !?

Geleneksel Türk Orta oyununda bile Türk kadını yok tu !?

Zenneler / kadın giysisi  giyen erkek oyuncular vardı !?

——————-
Daha acı olan ise ;Osmanlı aydını denilenler ; halktan kopuk ve bu günün aydınları

gibi ÖZENTİLİ BATI HAYRANI idiler !

Ana dili olan Türkçe yerine , Arapça , Farsça ve Fransızca konuşuyorlar ve

yazıyorlardı !?

* Cumhuriyet ‘e kadar Türk dili ve Türk tarihi bilinci oluşturulmamıştı !?

* Kur’an-ın Türkçe çevirisini yapmayı düşünmemişler bile !?

* Eğitimde olan çok az sayıda gençlerimiz Çanakkale ve İstiklal / bağımsızlık

savaşımızda şehit olmuşlar !

* Biraz incelendiğinde Cumhuriyet’in tüm kanunları İsviçre’den , İtalya ‘dan ,

Fransa’dan aynen alınmış olduğunu göreceksiniz !?

Bütün bu olumsuz şartlara rağmen ÇAĞDAŞIM diye bas bas bağıran batı

dünyasında bu gün bile var olan IRKÇILIĞI , o günlerde şu tanımlama ile

bitirmişler ;
————–
TÜRKİYE CUMHURİYET’İ Nİ KURAN TÜRKİYE HALKINA TÜRK MİLLETİ DENİR !
————–

Ahmet Yesevi öğretilerinin 11 yy dan SEVGİ – HOŞGÖRÜ- ADALET  düşünce

yapısının ( Alperenler – ahiler , bacıyanlar , dervişler , babalar , gaziler ) ile Anadolu

‘ya yerleşmesinin önemi burada ortaya çıkar !!

—-

* Cumhuriyet ile Milli / ulusal eğitim ve öğretim de BİRLİK sağlanmış ( Tevhidi

tedrisat ) .

* Halk odaları – halk evleri , köy enstitüleri , toprak reformu , Türkçe sözlük

çalışmaları ( derleme ve tarama sözlükleri ), yollar yapılmış .

* Tarım ve sanayide makineleşmeye geçilmiş , bankalar kurulmuş , tekstil ve tarım

fabrikaları açılmış , toprak altı zenginliklerimiz değerlendirilmiş , yerli üretim

desteklenmiş ve Osmanlının dış borçları ödenmiştir !!

* 1950 lerde çeşitli hastalıklardan ( verem , tifo , dizanteri , sıtma ) dan genç

yaşlarda ölümler yaşanmaktadır .

* Amerika yardımı olarak okullarımızda süt dağıtılmış .Tarım ve hayvancılık

yapmamıza karşın !?

Lütfen 1900 leri biraz düşünelim ….

O yıllardaki yokluğu daha iyi anlamak için ordumuzun ihtiyaçları için Kurucu

meclisin çıkarttığı şu kanunu bilmeliyiz .
—————
‘’ HER EV , 1 FANİLA / 1 DON , 1 ÇORAP varsa 1 ÇARIK VERECEKTİR !? ‘’
—————
Ordumuzun günlük yemek listesini de bilmek gerekiyor ;

—————

‘’ VAR SA  ÜZÜM  HOŞAFI  VE  VAR SA  YARIM  VEYA TAM  EKMEK  ‘’

—————

Mecliste oturulacak sandalye yok !

Milletin vekillerinin kalacakları yer yok !

—-
Ne dersin ÇOCUK !

—-
Bunları ve daha nicelerini bilmeden , yoklukları yaşayarak hissetmeden

Cumhuriyet’imizin ilk yıllarını anlayabilir miyiz !?


Yazarken , göz yaşlarıma engel olamıyorum .. Bütün vücudum tir tir titriyor !

Hele bu sabah yumurtalı ekmeklerimi hazırlarken ATALARIMIZI düşündüm !

Kendim ve milletim adına onlara TEŞEKKÜR ETTİM . IŞIKLAR İÇİNDELER biliyorum

…. Ve son söz olarak ;

Bu günü yaşayan her insanımız , ATALARIMIZA  SAYGI DUYMALILAR VE TEŞEKKÜR

ETMELİLER !

İdris Kulaçoğlu …. 14.4. 2012 çalışma odam .

———————————————

 SOHBETE  VARMISIN  ÇOCUK 2


Konumuz ;

M.KEMAL öncesi ve zamanını doğru değerlendirmek ….

—-
1789  FRANSIZ   ihtilali / halk ayaklanması ve yönetimi ele geçirme hareketi tüm

Avrupa devletlerini olduğu gibi OSMANLI  devletini de etkilemiştir .

—-

OSMANLI ; çok sayıda toplumu kontrolü altında tutması zorluğunu en ileri boyutta

yaşayacaktır / yaşamıştır !

—-

OSMANLI  ; Avrupa’da oluşan hürriyet – özgürlük – her türlü eşitlik

( toplumsal ,siyasi , dini ) düşüncelere hazırlıklı değildir !?

—-

Buna birde 1700 ler de başlayan çöküşü ve savaş yenilgilerini ekleyince içinden

çıkılmaz konumlara düşmüştür !!

—-
Kanuni sonrası yönetimi elinde bulunduran padişahların ve yardımcılarının iyi

yetişmemiş ve yetersiz oluşları , sorunları önceden sezinleyememeleri , toplumsal

kuralları zamanın konumuna göre düzenleyememeleri , halktan kopuk yaşamları,

keyfi idareleri sorunları meydana getirmiştir.

—-
İŞTE  Osmanlı , içinde bunlar yaşanırken yabancı devletlerin baskı ve zorlamaları

sonucunda devlet yönetimini ve toplumsal kuralları iyileştirme , düzenleme ,

yenileştirme adı altında Avrupa devletlerinin istediği şekilde kararları almak

zorunda kalmıştır !?

—-
Bunlar TANZİMAT ve ISLAHAT fermanlarıdır !!

—-
Osmanlı yönetiminin siyasi ve toplumsal yapıda ne kadar geri kaldığını doğru

anlayıp , bilmek ve değerlendirmek için bu 2 fermanı çok iyi irdelemeliyiz !!

—————————
TANZİMAT FERMANI

( BİLDİRİSİ )
( 3.Kasım .1839 )

—————————

Padişah Abdülmecid döneminde hariciye nazırı / dışişleri bakanı Mustafa Reşid

Paşa tarafından Gülhane parkında okunduğu için GÜLHANE HATTI HUMAYUNU /

padişah yazısı diye de bilinen bu ferman ,devletin kendisini yenilemesi –

düzenlemesidir .

SEBEPLERİ ;
————–
* Avrupa devletlerinin Osmanlşı’nın içişlerine karışmasını önlemek .

* Fransız halk ihtilalinin milliyetçilik etkisini azaltmak.

* İslam’ı kabul etmemiş olanları devlete bağlamak .

* Mısır valisi Mehmet Ali Paşa’ nın Osmanlıya karşı duruşu için Avrupa’nın

desteğini almak .

—————–

BİLDİRİDE Kİ

KONULAR ;
—————–
* Tüm vatandaşların can , mal ve namus güvenliğinin sağlanacak .

* Yargılamada açıklık ( hiç kimse yargılanmadan idam edilmeyecek .)

* Vergilerde  adalet .

*Erkeklere 4 yıl zorunlu  askerlik .

* Rüşvetin  kaldırılması .

* Herkesin mal ve mülküne sahip çıkması. ( miras hakkı ve özel mülkiyet )

————–
Bu dönem 3.11.1839 dan – 22.11.1876 ya 1 inci Meşrutiyetin( padişah ve onun

başkanlığında parlamento ) ilanına kadar sürmüştür .

Verilen sözler tam olarak tutulmamıştır ve 18.2.1856 da Islahat fermanı / daha iyi

konuma getirmek için iyileştirme fermanı çıkartılmak zorunda kalınmıştır.

Verilen bütün haklara rağmen sorunlar  çözümlenememiştir .

Uygarlaşma ve cumhuriyet için birer adım olmuştur !

————————
ISLAHAT FERMANI  

BİLDİRİSİ
( 18.Şubat . 1856

————————

Osmanlı devlet Kırım savaşı sonrasında yapılan Paris anlaşmasının şartlarını kendi

çıkarlarına – yararlarına uygun konuma çevirmek için bu fermanı yayınlamıştır !!

———————————————

Fermandaki konular şunlardır ;

——————————————–
• Din ve mezhep hürriyeti sağlanarak azınlıklara okul , kilise , havra , hastane açma

hakkı verilecektir .

• Azınlık ve yabancılara küçük düşürücü sözler söylenmeyecektir .

• Azınlıklarda bütün devlet memuriyetlerine girebileceklerdir .

• Askerlik düzenlenecek . Azınlıklardan askerlik için bedel – para kabul edilecektir .

• Vergi sistemi yeniden düzenlenecek .İltizam / kayırma – kollama – kesenek sistemi – usulü kaldırılacaktır.

• Mahkemelerde herkes inancına göre yemin edecek ve karma mahkemeler kurulacaktır .

—-
BU  FERMAN  ;

İslam , Hıristiyan ve Yahudiler arasında EŞİTLİK sağlamayı amaçlamaktadır .
—-
Şimdi , başımızı ellerimizin arasına alıp çokça düşünmeliyiz !
——

EVET . Osmanlı , bu günkü bizlerin Atalarımızdır !

Tüm doğru ve yanlışlıkları ile bizimdir !

Ama gerçekler ile yüzleşmemiz ve yanlışlarımızı düzeltmemiz  gerekmektedir !

Abdülmecid , Abdülhamit , Abdülaziz , Vahdettin Osmanlı padişahlarıdır

ama asla  bir OSMAN GAZİ , FATİH , KANUNİ değiller !

Akşemsettin yok , Edebali yok …

—-

Yukarıda madde  madde  yazdığım konuları tekrar okuyalım …

Devletimizin , insanlarımızın düştüğü durumu görünce yüreğimiz acı mıyor mu !?

İŞTE  böylesi bir zaman ve şartlara doğmuştur M.KEMAL !

—-
* Ve tarihi çok iyi bildiğini söylüyor.

* Cumhuriyet , Laiklik ve demokrasi .

* Tam bağımsızlık ( karşılıklı ilişkiler ) ve özgürlük benim karakterimdir .

* Çalışmak ve üretmek .

* Yurt da barış – Dünya da barış .

* Sömürü ve zulme karşı dik duruş .

* Irk , dil , din ayırımı yapmadan VATAN MİLLİYETÇİLİĞİ .

* Ne mutlu Türk’üm diyene . ( Ne mutlu Türk olana … DEĞİL )

—————–

‘’ Beni görmek , mutlaka yüzümü görmek demek değildir . Düşüncelerimi anlıyor

ve hissediyorsanız bu yeterlidir ! ‘’

—————–

Sözlerinin gerçek anlamlarını daha iyi anlıyoruz değil mi !

—–

TÜRK İNSANININ ASLİ GÖREVİ ;

M.KEMAL’İ DOĞRU ANLAMAK VE BİLMEK !

ARAŞTIRMAK – SORGULAMAK !!

M.KEMAL’ İN DÜŞÜNCELERİNİ ,İLKELERİNİ ,SÖZ VE DAVRANIŞLARINI , M.KEMAL’DEN KAVRAMAK !

NE DEMİŞ , NEDEN DEMİŞ !

NE YAPMIŞ , NELERİ YAPMAMIŞ !

ÇOCUKLARIMIZA DOĞRU VE ABARTISIZ YORUM KATMADAN ANLATMAKTIR !Sevgimle kalasınız !!

İdris Kulaçoğlu … 11.12.2013 Çarşamba 17 : 30 çalışma odam Bakırköy ….

Reklam