ATATÜRK ‘ ÇÜLÜK nedir ?

ATATÜRK ‘ ÇÜLÜK !

* EĞİTİMLİ   OLMAKTIR !

—-

 * KARŞILAŞTIRMALI    DÜŞÜNEBİLMEKTİR !

—-

 * BİLGİYİ    ÖZÜMSEMEKTİR !

—-

* İLHANLI   OLMAKTIR !

Birey ve toplum olarak ” İLHANLI / barış + töre sahibi ” olmak ve günün bilim

gelişmelerini  değerlendirmektir .

—-

 * BAĞIMSIZLIKTIR !

 ( Ülkelerin , karşılıklı  / tek yanlı olmadan çıkarlarını – yararlarını gözederek

dostluk ve işbirliği yapmasıdır .    )

 * ÖZGÜRLÜKTÜR !

—-

 * SÖMÜRÜCÜLÜĞE  VE  ZULME  KARŞI   ÇIKMAKTIR !

—-

 * KAFATASÇILIK  ASLA  DEĞİLDİR  ,  ÖZÜNÜ  İYİ  BİLMEK  ve DEĞERLERİNE

SAHİP   ÇIKMAKTIR !

—-

 * IRK ,  DİL , DİN  AYRIMI  YAPMAMAKTIR !

—-

* AYIRIMCILIĞA  KARŞI  ÇIKMAKTIR !

—-

 * LAİK OLMAKTIR !

 Devletin  mutlak  laik  olmasıdır !  

 ( Cumhuriyet ,  düşünce  özgürlüğü / serbestliği taraftarıdır .

Samimi ve yasal / geçerli olmak şartı ile her düşünceye saygı duyar . M.KEMAL )

—-

 * EŞİT VATANDAŞLIKTIR !

—-

 * DİNİNİ ANLAYARAK , BİLMEKTİR !

—-

 * YENİ  DÜŞÜNCELERE  AÇIK  OLMAKTIR !

—-

 * ÇAĞA  UYGUN  ÜRETMEKTİR !

—-

 * TÜM  DÜNYADA  BARIŞ  İSTEMEKTİR  !

—-

 ** İNSANA  VE  DOĞAYA  SAYGILI  OLMAKTIR !

—-

 ** Düşüncelerini anlayıp – hissetmektir.

 ** Türk  kültürünün ,ulusallaştırarak evrensel boyutlara ulaşmasının savaşını

vermektir .

 ** Genç kuşaklara yaşam öyküsünü ve yaptığı işleri anlatmak değildir.

 ** ATATÜRK’ çülük ; aşama aşama bütün özgürlükleri , bütün karşıtlıkları bir

hoşgörü ve serbestlik olarak algılayan toplum yapısına ulaşmaktır.

SON   SÖZ  ;

————–

* Tüm  bu  saptamalar  , yorumlama  değildir , söylemlerine  dayanmaktadır !

—-

* Bendeniz de  dahil  olmak  üzere  , konumu  ne  olursa  olsun , hiç  kimsenin

Atatürk’ün  söylemlerini  kendi  görüşü  ve  düşünüşüne  göre  yorumlama hakkı

yoktur  ve  olmamalıdır.

Çünkü  ;  söylemlerinin hepsi  açık  ve  nettir.

—-

 M.KEMAL ‘ İ   savunmaya  gerek  yok  ! 

M.KEMAL ,  M.KEMAL’ İ   anlatmış  zaten !   

—-

 ** ATATÜRK ‘ ÇÜLÜK  ;

Her   konuda   günün   şartlarına  uygun  çalışmalar yaparak  Atatürk  düşünce

yapısını  TAMAMLAMAKTIR !

Türk insanının görevi budur !

İdris Kulaçoğlu .