RAMAZAN , ORUÇ , FİDYE

Ramazan , Oruç ve Fidye kavramlarını birlikte öğrenelim ….. 

Allah Kitabında  kavramlar çok önemlidir.

* İç içe katlanmış manaları kapsarlar.

* Ayetlerde geçen kavramları yalnız bir anlamını alarak değil de bütün

anlamlarıyla düşünmek lazımdır……
——

Ramazan ve Oruç kavramlarını birlikte öğrenelim . 

R A M A Z A N : 

———————

* Kameri / Ay takviminin 9 uncu ayı .

* 3 ayların sonuncusu ( Recep , Şaban , Ramazan ) . 

* İlk bahardan önce gelen ve yeryüzünü temizleyen yağmur .

* Maddi ve manevi temizlik . 

* Oku, mengenenin arasında sıkıştırıp inceltmek . 

* Çok sıcak ….. yakmak …. şiddetli ateş  

anlamları vardır .

————

O R U Ç : 

( SIYAM ve SAVM ) 

————

* TUTMAK 

* EL  ÇEKMEK  demektir . 

* İnsanın kendi nefsi ile cihad etmesi / kararlı , şuurlu gayret ve çaba harcaması

, didinmesi , bu manada savaşmasıdır .

* Nefsin arzularının geri çekilmesi + kontrol altına alınması + aşırılıklarının

yasaklanmasıdır .

* İradenin gücünü göstermesi ile kıvamı / dengeyi  tutturma çabasıdır .

* Sosyal  paylaşımdır .

* Ben yerine BİZ olabilmenin adımlarından biridir . 

* Görmek için bakmasını , farketmeyi  öğrenmektir .

* Asla aç kalmak değildir !

* Başta / görünürde YEMEK ve CİNSELLİK olmak üzere ; 

DİLİ 

GÖZÜ 

KULAĞI 

ELİ 

DÜŞÜNCEYİ 

DAVRANIŞLARI 

AŞIRILIKLARI 

DENGELERİ 

vs. yi  tutma  eğitim ve öğrenimidir .

——————————-

S E F E R d u r u m u : 

——————————-

* Keşif 

* Açmak 

* Uzak bir yere gitmek .

* HAREKET HALİNDE OLMAK . 

* Sorumluluğunu bilen insan kendi özürünün derecesini kendisi değerlendirir .

* * Zararlı olacağına inanırsa tutmaz / bir başka uygun zamana bırakır / fidye verir.

————–
F İ D Y E : 

————–

* Yerine verilendir . 

* Ailemizin yediği yemeğin orta derecesinden yoksulu doyurmaktır .

Eksik olan ne ise , gereksinim duyduğunu gücü oranında tamamlamaktır.

( Sevgi , ilgi , ilaç , para gibi. )

————–

ORUÇ  kavramı Kitab’ımızda 14 ayet ile anlatılmaktadır .

1- Meryem ( geliş sıra no 44 / resmi no 19 ) ayet 10 ve 26 

2- Bakara ( 92 / 2 ) ” 183 – 184 – 185- 187 – 196 da 

3- Ahzab ( 97 / 33 ) ” 35 

4- Nisa ( 98 / 4 ) ” 92 

5- Mücadile ( 104 / 58 ) ” 3 – 4 de 

6- Maide ( 110 / 5 ) ” 89 – 95 de 

7- Tevbe ( 113 / 9 ) ” 112 de dir …… 

Bu ayetler okunduğu zaman Oruç konusu iyice anlaşılmış olacaktır .

——-

Ramazan ayının Kur’ansal anlamı DEĞİŞİM dir .

Allah Kitab-ı Kur’an , bu ayda indirilmiştir !  

Ve  Kur’an , ” OKU ”  diye başlamaktadır .

Okumak ise anlamak ve kavramaktır .

İnanan insanın görevi , Kur’an-ın bakış açısını içselleştirmesi – özümsemesi ve

yaşamında uygulamasıdır .

Arapça bilenler Arapçasını , bilmeyenler ise en az 2 çevirisini anlamak ve

kavramak için gayret ve çaba göstermelidir .

——–

Amaç ; 

——–

Farkındalık , duyarlılık  , adalet , ahlak  , nitelik kazanmak , her türlü

yardımlaşmak  ve  paylaşmak , insana ve doğaya  saygıyı oluşturmaktır. 

Güzelliklere  vesile olmasını diliyorum .

İdris Kulaçoğlu . 25.4.2021 çalışma odam .