MEHMET KEMAL BEY

Boğazlıyan  Kaymakamı

( İlk ulusal şehidimiz )

—————————–

( 1884 / 10.4.1919 )

Mustafa Kemal Atatürk, Kemal Beyin babası Arif beyi kabulünde ona şöyle der;

—-

“Sen öyle bir evlat yetiştirdin ki, oğlun bu meşaleyi tutmasaydı biz ateşi

yakamazdık.  Işık tutan senin oğlundur.”

—-

Boğazlıyan Kaymakamı  Milli  Şehidimiz  Kemal Bey ülkesini çok seven kendisine

verilen  kamu  görevlerini en iyi şekilde yerine getirmekten başka düşüncesi

olmayan  zeki, ileri görüşlü, başarılı, millet, hürriyet ve istiklal / bağımsızlık

kavramlarını çok  iyi bilen ve uygulayan bir Mülki İdare Amirimiz olup, 1884

yılında Beyrut’ta  doğdu.

—-

Antalya ve İzmir Liselerinde okuduktan sonra Mülkiye’den / Siyasal bilgilerden

pekiyi derece ile  mezun oldu.

1908 de Beyrut Vilayeti Maiyet / alt kademe memurluğuna  katıldı..

Babası, Sirkeci Gümrüğü Yolcu Salonu Müdürü Arif Bey’dir.

Arif Bey, aslen Yenişehir Teselya eşrafındandır / ileri gelenlerindendir.

1909 yılında Cezair-i Bahri Sefid  / 12 Adalar Valiliği  maiyet memurluğunda

stajını  bitirip kaymakam olmuştur.

Aynı  yıl Rodos İdadisinde / Lisesinde  Türkçe ve Sosyal Bilimler  öğretmenliği  

yaptı.

18.12.1911’de asıl mesleğine dönerek sırasıyla Doyran.

1912 de Gebze.

1913 de Karamürsel.

1915 de Boğazlıyan Kaymakamı oldu.

—-

20.08.1915 / 09.10.1915 tarihleri arasında Yozgat Sancağı Mutasarrıfı /

yöneticisi  vekilliğinde bulundu.

Nisan 1916 da 2000 kuruş maaşla Batraski –Şam Kazası Kaymakamlığına,

26.10.1916 İzmit Sancağı Muhacirin Müdürlüğüne atandı.

13.06.1917 bu görevini ifa ederken Boğazlıyan Kaymakamlığı’nda bulunduğu

sırada  tehcir / zorunlu yer değiştirme sırasında ihmali / boşlaması –

savsaklaması  bulunduğu gerekçesiyle Ankara Valiliği İdare Kurulunun Lüzumu

Muhakemesi kararı ile görevden azledilerek Konya’da yargılanmış İstinaf / üst

yargı  Mahkemesinin kararı üzerine aklanarak azil / görevden alınma kararı

kaldırılıp Tarım Müfettişi / denetçisi olarak görevlendirilmiştir.

—-

Görevini yaparken Damat Ferit Paşa Hükümeti’nin kararı ile aynı konuda hiçbir

gerekçe  gösterilmeden  yargılanmak üzere 7.1.1919 da gözaltına alınarak

30.1.1919’da İstanbul’a getirilmiştir.

Birinci Dünya Savaşı sırasında iktidarda bulunan İttihat ve Terakki / Birlik ve

gelişme Hükümeti’nden sonra Hürriyet ve İtilaf Partisi iktidara geldi.

İşbirlikçi Hürriyet ve İtilaf Partisi, Ermeni ayrılıkçılara ve onlarla bir olan Batılı

devletlere yaranmak için kararlar aldı.

Boğazlıyan Kaymakamı Kemal bey bir tertibin / oyunun  kurbanı olarak, vatan

haini  Nemrut Mustafa Paşa’nın başkanlığındaki Harp Divanında yargılanıp hiç

bir inandırıcılığı olmayan bu düzmece mahkemenin usulsüz kararı ile 10.4.1919

günü  bir akşam üstü saat: 17.20 de Beyazıt Meydanında idam edilmiştir.

—-

( Dönemin padişahı Vahdettin idam kararını ülkede olaylar çıkabileceğini

gerekçe göstererek onaylamadı ve dönemin şeyhülislamından fetva istedi.

Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi fetvayı / belgeyi verdi . )

—-

Milli Şehidimiz idam sehpasının önünde son sözünün ne olduğu sorulduğunda

halka  şöyle der ;

—-

“Sevgili vatandaşlarım, ben bir Türk memuruyum.

Aldığım emri yerine getirdim.

Vazifemi  / görevimi  yaptığıma vicdanım emindir.

Sürgün edilenlere insani şekilde davrandım.

Süngü bağlamadım.

Kimsenin ölümü için emir vermedim.

Sizlere yemin ederim ki, ben masumum.

Son sözüm bugün de budur, yarında budur.

Ecnebi devletlere yaranmak için beni asıyorlar.

Eğer adalet buna diyorlarsa, kahrolsun adalet!

Benim sevgili kardeşlerim, asil Türk Milletine çocuklarımı emanet ediyorum.

Bu kahraman millet elbette onlara bakacaktır.

Allah, vatan ve milletimize zeval / bozulma – yok olma  vermesin.

Amin.

Borcum var, servetim yok üç çocuğumu, millet uğruna yetim bırakıyorum.

Yaşasın Millet…” demiştir ve bu sözlerinden sonra karar infaz edilmiştir / yerine

getirilmiştir.

—-

‘’ Fertler ölür, millet yaşar “

diyen böylesi yiğit bir yurtseveri T.B.M.M unutmamış, Mustafa Kemal’in

önderliğinde 14.10.1922’de çıkardığı özel bir kanunla Milli şehit kabul etmiştir.

———-

Ek bilgi :

Turan Kültür Merkezi Süleymaniye Kürsüsünde , Türk Dünyası Kültür ve İnsan

Hakları Derneğiyle birlikte,  6.4.2019 Cumartesi günü saat 14:00’te, İstanbul

Aydın Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abdulhaluk Çay ile Türk

Dünyası Kültür ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Celal Öcal’ın konuşmacı

oldukları “ Şahadetinin 100. Yılında Boğazlayan Kaymakamı Şehit Kemal Bey ”

başlıklı  bir anma programı düzenlenmiştir.

—-

Konuşmaların  sonunda Milli Şehit Kemal Bey’i konu alan “ Kahrolsun Böyle

Adalet ” adlı bir roman yazan  İhsan Kurt’a söz verilmiş .

Kemal Beyin kaymakamlık yaptığı bölgedeki Akdağmadeni ilçesinde Kemal

Bey’in efsanesiyle büyüdüğünü belirten Kurt; Türk milletinin bir bireyi olarak

ona  karşı vefa borcunu biraz olsun ödemek ve onu millet hafızasında /

belleğinde  yaşatmak amacıyla bu kitabı yazdığını söyledi.

Kurt, bu alandaki eksikliği birazcık da olsa tamamlamaktan huzur duyduğunu,

her ne kadar Türk düşmanlarını hedefine otursa da, bu yoldaki araştırmalarına

ve mücadelesine devam edeceğini söyledi.

————

Kaynakça

————

http://www.eyupsultan.gov.tr/milli-sehit-bogazliyan-kaymakam

https://www.karar.com/karar-biyografi/

https://www.biyografi.net

https://turan.org/bogazliyan-kaymakami

———-

Gelecek nesillerimizin bu bilinçle yetiştirilmesi temennisiyle / dileğiyle –

isteğiyle , Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey başta olmak üzere ülkemizin varlığı

ve bağımsızlığı için canlarını veren tüm şehitlerimizi saygı  , gönül borcu ve

Rahmetle  anıyorum .  Ruhları şad olsun.

İdris Kulaçoğlu . 10.4 .2020 çalışma odam.