12 AHİRET / HESAP GÜNÜNE İNANMAK

Allah’a ve ahiret -diriliş- hesap- ceza gününe inanmak…….  Rab ‘ bimiz , Kur’an-da kendisine inanmak ile ahiret gününe inanmayı genellikle birlikte kullanmıştır…..  MANACA : Ey insan !  Bir gün benim huzurumda , dünya yaşamında yapıp ettiklerinden veya yapmayıp etmediklerinden değerlendirmeye tutulacak – hesaba çekileceksin demektir…… —Bakara suresi Geliş sıra no 92  Resmi sıra no 2 ayet 177 ———————- Yüzlerinizi doğu ve batı yönüne çevirmeniz , zafer … Okumaya devam et 12 AHİRET / HESAP GÜNÜNE İNANMAK

FATİHA SURESİ

( Geliş sıra no 5 / Resmi sıra no 1 ) Fatiha  kavramını  öğrenmemiz gerekecek….  FATİHA :  Açış — açılış  Başlangıç  Özgür bilinç ile KARAR  VERMEK  ve SORUMLULUĞU alarak  başlamak demektir…..  İnsan ne yaptığını bilir konumda ise , karar verip başlayabilir…..  —ŞİMDİ ANLAMLARI BİR ARAYA GETİRELİM :Herhangi bir konuda ; Önce aklımızı çalıştıracağız . yapıp , yapmamaya  karar vereceğiz . bu kararımızın sorumluluğunu bilerek başlayacağız … Okumaya devam et FATİHA SURESİ

11 SALAT KAVRAMI

SALAT / namaz kavramı Allah Kitab-ı Kur’an-da ” SALAT ” kavramı kullanılmış. Salat : yüceltme ve dua anlamındadır. Aklı çalışır konumda / iradesine hakim / ne söylediğinin farkında / bilincinde olan insanların ( ayırım yok ) niyetlenerek ; 1- Rab’binin bir olmasını , yüceliğini kabul etmesi 2- Sadece senin önünde eğilirim / secde ederim . Senden başka hiçbir şeye secde etmem diyerek , arınarak Yaratanın huzurunda  … Okumaya devam et 11 SALAT KAVRAMI

10 HİKMET KAVRAMI

HİKMET  kavramı  Hüküm , hükümet ve sağlamlaştırmak anlamları ile ilişkili  olarak mastar / ad eylem ve isimdir…….  HÜKÜM : Yargı / karar , hakim / egemen , önem , geçerlilik , etki , hız ,  şiddet ,irade , makam ve kavramlar arasındaki bağlantının anlatımı…  — HÜKÜMET : Yürütme / bakanlar kurulu , bir ülkenin yönetim kuruluşlarının en yüksek aşaması….  HİKMET — Kötü olanı ortadan kaldırmak  — … Okumaya devam et 10 HİKMET KAVRAMI

9 FIKIH KAVRAMI

FIKIH kavramını geniş manası ile öğrenelim….  FIKIH :  Her hangi bir konunun ;  — maksadını — kasdedip istediklerini — niyetini  — aslını , kökünü , özünü  — amacını  — hükümlerini , kurallarını  — sebebini  — sünnetini / yol ve yöntemlerini — ilişkilerini , yönünü  — yapılması veya yapılmaması gerekenlerini  — sonucunu ,sonuçlarını  bilinçli bir şekilde ,sağlam olarak ,gerektiği gibi ANLAYIP KAVRAMAK  ve BİLMEK tir….  Sonuç … Okumaya devam et 9 FIKIH KAVRAMI