BİZİM KEMAL’İN MESNEVİSİ

Mustafa Kemal üzerine çok şiirler yazıldı. Onun esin kaynağı olduğu birçok şiir var. Ancak, ona, 2400 den fazla beyit tutan bir “ mesnevi ” yi bugüne değin kimse yazmamıştı. Sayın Mustafa  Özçiçek zorlu bir çalışmayı uzun bir solukla tamamlamış ve Mustafa Kemal’e böylesi uzun bir mesnevi yazmış. ( Mustafa Bey’in kimliği , yazının sonunda. ) İ.Kulaçoğlu —– Mustafa Kemal Mesnevisi Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşundan bugüne, Türkiye … Okumaya devam et BİZİM KEMAL’İN MESNEVİSİ

ATİLLA DESTANI Oğuz destanları

————————— b – ATİLLA DESTANI ————————— Batı Hun / On – Ok Hükümdarı Attila’nın yaşamını ve kahramanlıklarını anlatan destandır. Babası : Muncuk  Han . Anası : Yula. Amcası :  Rua . Kardeşi : Bleda Hun / On – Ok  hükümdarı Attila (395  / 453), Avrupa’nın tamamına yakınına hükmetmiş / egemen olmuş  ve devletinin sınırlarını Asya’ya taşımış, hükümdarlığı / egemenliği  boyunca ordusu ile batı ve doğu … Okumaya devam et ATİLLA DESTANI Oğuz destanları

OĞUZ KAĞAN Destanı / Dede Korkut – Oğuz destanları

OĞUZNAME / OĞUZ KAĞAN DESTANI / DEDE KORKUT HİKAYELERİ —————————————- 3 – Hun / On – Ok – Oğuz destanları a – Oğuz Kağan destanı b – Atilla destanı    ———————————— a –  OĞUZ KAĞAN DESTANI (Oğuzname / Dede Korkut Hikayeleri ) ———————————— İlk söz : ‘’ Bütün Türk edebiyatı  terazinin bir gözüne ,  Dede Korkut diğer gözüne konulsa ,Dede Korkut ağır basar ! ‘’ … Okumaya devam et OĞUZ KAĞAN Destanı / Dede Korkut – Oğuz destanları

DESTANLARIMIZ VE EFSANELERİMİZ giriş

TÜRK DESTANLARI ve EFSANELERİ 1 Milletleri derinden etkileyen tarihi ve toplumsal  olayları , olağanüstü kahramanlık hikayelerini çoğunlukla şiir / manzum şekilde anlatan sözlü edebiyat ürünleridir / değerleridir . Yazılı  kaynaklara  raslanmayan  dönemlere ait bilgileri  günümüze taşırlar. — DESTAN , halk kültürünü ve halkın inanç sistemini ayrıntılı olarak içeriğinde bulunduran  halk edebiyatı ürünleri arasındaki en önemli türlerden biridir. Atasözleri, bilmeceler, ninniler, efsaneler, masallar ve destanlar her … Okumaya devam et DESTANLARIMIZ VE EFSANELERİMİZ giriş