KAZAK AYDINLARI

Türk Dünyasının Aydınlatılmasında Kazak Aydınlarının Üstlendiği Görev ————————————————— Kazak  Türklerinin   , Rus egemenliği altında  milli ve bağımsız bir devlet yönetiminin olmayışı ,  bozkırlarda konar – göçer yaşam sürmeleri ve şehirleşme oranının az olması  sadece siyasi alanda değil, bilim  , ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda da dünyadaki gelişmeleri takip edememesine ve böylece bu alanlarda  geri kalmasına yol açtı. Bundan dolayı ilk Kazak aydınlanma hareketinin öncüleri halkın … Okumaya devam et KAZAK AYDINLARI

KAZAK TÜRKLERİ

Tatar Kazakları —–                       Ukrayna kazakları Kozak ‘ları ——————— Kazaklar ,  Kazakistan’da yaşayan Türk halkı. Batı  toplumları tarafından Anadolu’da  yaşayanlara  Türk ismi verilirken  , Kuzey  karadenizde , Volga ‘da ,Kırım’da yaşayanlara  Tatar denilmektedir. Esasta Kazak – Türk  bir  ırktır . ————————————- Paylaşmamız gereken ilk bilgi ————————————- 2  Kazak topluluğu  vardır ! ——1 – Bizim bildiğimiz  KAZAK ‘lar .   Kazakistan Kazakları, Abılay  Han ‘ın soyundan gelen bugünkü … Okumaya devam et KAZAK TÜRKLERİ

MEVLANA CELALEDDİNİ RUMİ

 ( 30.9.1207 / 12.1.1231) “ Yaratılmışların en değerlisi İnsandır . ” — Felsefesine / düşünce sistemine ve engin bir insan sevgisine sahip olan Mevlana,  yüzyıllardır hoş görünün, kardeşlik ve barışın simgesi olmuştur. — Mevlana  30 .9. 1207 yılında bugün Afganistan sınırları içerisinde yer alan Horasan  Ülkesi’nin  Belh şehrinde doğmuştur. Babası  Belh şehrinin ileri gelenlerinden Hüseyin Hatibi oğlu  Bahaeddin Veled’tir. ( Bilginler sultanı ) Büyükbabası, Ahmet … Okumaya devam et MEVLANA CELALEDDİNİ RUMİ

MEHMET EMİN YURDAKUL

MEHMET  EMİN  YURDAKUL  ( Milli Şair, Türk Şairi ) ————————————  ( 13.5.1869 İst. / 14.1.1944 İst. ) 75 yaş . —-                                             ‘’ Ben bir Türk’üm ; dinim, cinsim uludur      Sinem , özüm ateş ile doludur    “                                                 Cenge Giderken  / Anadolu’dan bir ses. şiirinden (1886)    ( Sine : Göğüs , Yürek , Gönül )İ.K Yurdakul’un Cenge Giderken şiirini lise yıllarında okuyan Mustafa Kemal Atatürk; … Okumaya devam et MEHMET EMİN YURDAKUL

MEHMET EMİN RESULZADE

(1884 – 1955) —————–  Türkçülüğün düşünce ve eylem adamlarından biri Mehmet Emin Resulzadedir. Ziya Gökalp’in İslamlaşmak, Türkleşmek, Muasırlaşmak / çağdaşlaşmak sloganını kendine şiar / ilke edinerek milleti için en iyi geleceği planlamış ve bu uğurda  vatanından sürgün olmak zorunda kalsa da bu fikriyatından / düşüncesinden  asla vazgeçmemiştir. —- Tarihteki ilk Türk Cumhuriyeti olan Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mehmet Emin Resulzade 31.1.1884 de Bakü’nün … Okumaya devam et MEHMET EMİN RESULZADE