ER TÖŞTÜK Kırgız destanları 2

KIRGIZ DESTANLARI ( Er Töştük destanı ) ————————— Kırgız Türkleri, başta Manas olmak üzere birçok destanı ile Türk destan geleneğinde önemli bir yere sahiptir. Bütün Kırgız destanlarında kahramanların yaptıkları mücadeleler / uğraşlar doğrudan aksettirilmiş / yansıtılmış  ve bu uğraşları babadan sonra oğullar veya kızlar hatta torunlar devam ettirmiştir. Er Töştük ve Coodarbeşim, birbirini tamamlayan baba ve oğlunun kahramanlıklarını anlatan destan türlerindendir. Kırgız Destancılık Geleneğini en … Okumaya devam et ER TÖŞTÜK Kırgız destanları 2

AN LU SHAN Uygur destanları

AN  LU – SHAN DESTANI ( Uygur ) ——————————— An Lu-shan, 8. asırda Uygur Kağanlığı zamanında karşılaştığımız bir Türk beyidir. An Lu- shan ; Batır/ Urungu  / savaşçı anlamlarındadır. Onun kimliği konusunda bugüne kadar değişik görüşler ortaya atılmıştır. Bununla birlikte bugünkü Çin’in Ying-chou eyaletinde, 703 senesinde bir Türk prensi baba ile Sogdlu bir anneden doğduğunu söyleyenler de vardır. — Çin kaynaklarına göre, annesi Arslanlar / A-shih-te soyundan … Okumaya devam et AN LU SHAN Uygur destanları

MANİ DİNİNİN KABULÜ Uygur destanları

MANİ DİNİNİN KABULÜ DESTANI ( Uygur ) ———————İlhanoğulları tarihçisi Cüveyni’nin 13. asırda “ Tarih-i Cihan Kuşa ”adlı eserinde tespit ettiğine / saptamalarına  göre “ Bögü Kağan ” yurduna davet ettiği maniheist  din adamları ile kendi Kamlarına bir münazara / ilmi tartışma yaptırdı. Din adamlarının karşılıklı münakaşaları / atışmaları sonunda Uygurlar, başta Bögü Han olmak üzere 763 yılında topluca Mani dinini kabul ettiler. — Kağan dedi … Okumaya devam et MANİ DİNİNİN KABULÜ Uygur destanları

TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜNE GİRİŞ 3

TÜRK ne demektir …..( Geniş bir inceleme yapalım !) Türk sözcüğünün dil bilimsel irdelenmesinde, öncelikle Türkçe’nin bazı özelliklerine ve dil bilgisi kurallarına gereksinim vardır. Bu kural ve özellikler ışığında Türk sözcüğünün türü incelenebilir. İlgili Dil Bilgisi Kuralları : 1 – Türkçe bir “ KÖK DİL “ dir.Türkçede  tüm sözcükler kök sözcüklerden oluşur ve üretilir.Her ne kadar güncel dilde bazı kökler birkaç heceli olsa dakalık Türkçe … Okumaya devam et TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜNE GİRİŞ 3

TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜNE GİRİŞ 2

TÜRK TİPİ  İNSAN Ön bilgi : Kafatası endeksi / dizini – göstergesi , kafanın azami / en yüksek – en çok olan   genişliğinin azami uzunluğuna bölümünün 100 ile çarpılmasıyla hesaplanır. (yatay düzlemde veya önden arkaya doğru). * Bu değer 75’den küçük ise kafatası, üstten bakıldığında uzun ve düz demektir. Bu tip kafatasları DOLİKOSEFAL  olarak adlandırılır ve tipik Avustralya yerlileri Aborjinler ve Güney Afrika yerlileri bu … Okumaya devam et TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜNE GİRİŞ 2