KIRGIZ DESTANLARI giriş ve örnekler 1

KIRGIZ  DESTANLARI ( Genel bilgi ) —————————- Türk Dil Kurumu tarafından yürütülen Türk Dünyası Destanlarının  saptanması , Türkiye Türkçesine aktarılması ve yayımlanması tasarımı 1997-2005 yılları arasında gerçekleştirilmek üzere hazırlanmış bir tasarımdır. Bu  tasarım  ile yüzlerce ciltlik büyük bir külliyat / bütünlük  oluşturabilecek seviyedeki Türk dünyası destanlarını saptamak ve günümüz Türkiye Türkçesine kazandırmak amaçlanmıştır. Bu amaçla Türk dünyasının bütün destan ve halk hikayeleri tasarım  kapsamına alınmıştır. … Okumaya devam et KIRGIZ DESTANLARI giriş ve örnekler 1

OĞUZ – KIPÇAK DESTAN KARŞILAŞTIRMASI

OĞUZ – KIPÇAK DESTAN KARŞILAŞTIRMASI ER TÖŞTÜK VE DEDE KORKUT DESTANLARI —————————– Yazımıza sonuç  bölümünden başlamayı  uygun buldum . ( İdris Kulaçoğlu ) Sonuç ; ——— Manas, Dede Korkut, Er  Töştük  gibi Türk boyları arasında çok yaygın destanlardaki  olumlu veya olumsuz  tiplere ,destanlarda kullanılan dil , özgü anlatış – deyiş   ile  biçimsel  yapılara baktığımızda Türklerin tarihi çok eskilere dayanan ortak bir destancılık  geleneği olduğu hemen … Okumaya devam et OĞUZ – KIPÇAK DESTAN KARŞILAŞTIRMASI

ER TÖŞTÜK Kırgız destanları 2

KIRGIZ DESTANLARI ( Er Töştük destanı ) ————————— Kırgız Türkleri, başta Manas olmak üzere birçok destanı ile Türk destan geleneğinde önemli bir yere sahiptir. Bütün Kırgız destanlarında kahramanların yaptıkları mücadeleler / uğraşlar doğrudan aksettirilmiş / yansıtılmış  ve bu uğraşları babadan sonra oğullar veya kızlar hatta torunlar devam ettirmiştir. Er Töştük ve Coodarbeşim, birbirini tamamlayan baba ve oğlunun kahramanlıklarını anlatan destan türlerindendir. Kırgız Destancılık Geleneğini en … Okumaya devam et ER TÖŞTÜK Kırgız destanları 2

AN LU SHAN Uygur destanları

AN  LU – SHAN DESTANI ( Uygur ) ——————————— An Lu-shan, 8. asırda Uygur Kağanlığı zamanında karşılaştığımız bir Türk beyidir. An Lu- shan ; Batır/ Urungu  / savaşçı anlamlarındadır. Onun kimliği konusunda bugüne kadar değişik görüşler ortaya atılmıştır. Bununla birlikte bugünkü Çin’in Ying-chou eyaletinde, 703 senesinde bir Türk prensi baba ile Sogdlu bir anneden doğduğunu söyleyenler de vardır. — Çin kaynaklarına göre, annesi Arslanlar / A-shih-te soyundan … Okumaya devam et AN LU SHAN Uygur destanları

MANİ DİNİNİN KABULÜ Uygur destanları

MANİ DİNİNİN KABULÜ DESTANI ( Uygur ) ———————İlhanoğulları tarihçisi Cüveyni’nin 13. asırda “ Tarih-i Cihan Kuşa ”adlı eserinde tespit ettiğine / saptamalarına  göre “ Bögü Kağan ” yurduna davet ettiği maniheist  din adamları ile kendi Kamlarına bir münazara / ilmi tartışma yaptırdı. Din adamlarının karşılıklı münakaşaları / atışmaları sonunda Uygurlar, başta Bögü Han olmak üzere 763 yılında topluca Mani dinini kabul ettiler. — Kağan dedi … Okumaya devam et MANİ DİNİNİN KABULÜ Uygur destanları