KARAPAPAK TÜRKLERİ

KARAPAPAK  / TEREKEME TÜRKLERİ ——————————— Karapapaklar, Kıpçak boyunun bir alt uruğudur / soyudur. —– Karapapak Türk’ü Seyfullah Türksoy ‘un video  ( 15.3.2010 ) anlatımı : Türkçe konuşuyorlar ve Türk kültürünü her açıdan yaşatıyorlar. Sazın , sözün vatanı Borçalı. Yiğitler , ozanlar yurdu. Borçalı’nın 2 aydını  : Prof.dr.  Mahmut Kemaloğlu , şair Derviş Osman bey. —– ( Türklerde aile + soy + boy + budun / … Okumaya devam et KARAPAPAK TÜRKLERİ

KARAMANOĞLU BEYLİĞİ

( 1250 / 1487 ) ——————– Karamanoğlu Beyliği 13. yy  da, Konya ve civarında egemen olan , 1487 senesine  kadar devam eden büyük Türk beyliğine verilen isim. Karaman  ailesi , Oğuzlar’ın  Avşar boyuna bağlıdır. —– Türkmen beyliklerinin Osmanoğulları’dan sonra en önemlisi, en kuvvetlisidir. Merkezi Karaman  / o zamanki adı LARENDE  olan geniş bir bölgede, güçlü bir devlet olarak 237  yıl egemen olmuş  ve Büyük Selçuklu … Okumaya devam et KARAMANOĞLU BEYLİĞİ

KARAHANLILAR DEVLETİ

Karahanlı Devleti ( 840  / 1212 ) ——————— Karahanlılar  sözcüğü , batılı doğu bilimciler  tarafından, bu sülalenin ” kara “ unvanını  çok  kullanmaları sebebiyle verilmiştir. ( KARA  :  Doğu Türkçesinde , kuzey yönünü işaret etmesinin yanında, büyüklük , kuvvetli  ,  yükseklik , soylu bir aileden gelmeyen  anlamındadır. ) Kara sözcüğü , eski Orta Asya Türk tarihinde geçen Kara Türgişler, Kara Kıtaylar , Kara  Budun , … Okumaya devam et KARAHANLILAR DEVLETİ

KUMUK TÜRKLERİ

( KAMIKLAR ) —————— Kumuklar , Dağıstan  bölgesinin en eski ve köklü halklarından biridir. Kumık, Kumıh, Kumuh, Gumık ve Gumuh şekillerinde de yazıldığı görülen ismin geçtiği en eski kaynak bir bey adı olarak kaydedildiği Divanü lugati’t-Türk’tür (Divanü lugāti’t-Türk / Tercümesi, c.3 , s. 339 ) Nüfusu 650 000 kişi. Kumuk Türklerinin çoğunluğu, 250 000 kişi Rusya Federasyonuna bağlı   Dağıstan Özerk Cumhuriyetinde, geriye kalan diğer çoğunluk … Okumaya devam et KUMUK TÜRKLERİ

AVARLAR / APARLAR / CÜCENLER

AVAR LAR  / APAR LAR Ruan Ruan / Cücenler Juan juan lar ———— ————— (  M.S 565 / M.S  835 ) Kurucusu: Bayan / Bayar  Kağan Başkenti: Segedin Macaristan, Ukrayna, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Hırvatistan, Slovenya, Avusturya, Romanya ve Sırbistan topraklarında  hüküm sürmüştür  /  egemen olmuşlardır. Avarlar, Orta Avrupa’da, Frank krallığı ile Bizans imparatorluğu arasında, eski Hun / On-Ok lar , Sabar kalıntıları ve Ogur … Okumaya devam et AVARLAR / APARLAR / CÜCENLER