KAŞKAY TÜRKLERİ

Kaşkaylar, Oğuz’un Kayı  boyunun bir kolu  olup, Türk Töresini , gelenek ve  göreneklerini  günümüze  kadar en iyi şekilde koruyan  önemli bir Türk / boyudur – unsurudur. —- Bugün İran nüfusunun yaklaşık % 40’ını Türkler oluşturur. Kaşkaylar İran’ın güney kesiminde 17 eyalete yayılmış durumdadır. Yayıldıkları bölge 186.180 km2 gibi geniş bir alanı içine almaktadır. Bu saha İran hükümetince son yıllara kadar ‘’ Vilayet-i Kaşkai / Göçenlerin … Okumaya devam et KAŞKAY TÜRKLERİ

HUNZA TÜRKLERİ / HUNZAKUTLAR

Kökleri  On Oğuz / On Ok / Doğu Saka / Hun Türkleridir. Hunzalar  kendilerine  HUNZAKUT  diyorlar. Kut , Türk ve  Altay  Kaman ve  Toplum / halk inancında kutsal enerji, yaşam gücü  demektir. Yiğitler kut sayesinde ölümden  kurtulur veya yaşama döner. Bu  güç Tanrı’dan kaynaklanır. Tanrı bu gücü  geri  çekerse  Kağanlar tahtı ve yaşamlarını  yitirirler. Kut’u kendilerinde ortaya çıkmış, var olmuş olarak kabul ediyorlar. 2016 yılında … Okumaya devam et HUNZA TÜRKLERİ / HUNZAKUTLAR

ON OĞUZ / ON OK / HUNLAR 2

( Doğu Sakaları ) —————————–  Mete mö.174 de ölünce  yerine oğlu JİYU ( mö.174 – mö. 161 ) geçti.  lakabı : Lao – şang . Çin elçisine söylevi  , Hunların toplumsal yapısını ve yaşama bakışını  anlatıyor; “ * Hunların geleneklerinde, bakılan hayvanın eti yenir, sütü içilir, derisi giyilir. * Sürüleri otlatmak ve sulamak için mevsime göre yer değiştirilir. Bu yüzden onlar acil durumlarda ata binmede, … Okumaya devam et ON OĞUZ / ON OK / HUNLAR 2

ON OĞUZ / ON OK / HUNLAR 1

( Doğu Sakaları ) —————————–  Günümüz  arkeoloji / kazı bilimi ile elde edilen belge ve bulgularla kesin olarak kanıtlanmış ve kanıtlanmaya devam etmektedir ki  Türkler , çeşitli  boylardan oluşmuş tek bir millettir. —- Tarih içinde  çeşitli boy üst  birliktelikleri /  konfederasyonlar  oluşturarak devletler ve  imparatorluklar kurmuşlardır . Devletler ve  imparatorluklar   bu birliktelikleri sağlayan boyların veya  kurucuların isimleri ile anılmışlardır. —- Çoğunlukla  arkeologlar , tarihçiler ve … Okumaya devam et ON OĞUZ / ON OK / HUNLAR 1