HAZAR DEVLETİ

HAZARLAR ( 468 / 965 ) ————— Hazar Hakanları : ———————- Kurucusu Bulan Hakan  , Ubaca, Hizkiye / hizkiya, Birinci Menaşe, Hanuka, İshak, Sabulan / Sabulon , İkinci Menaşe, Nisi / Nişi , Birinci Harun, Menahem, Bihar ,Benyamin, İkinci Harun, Yusuf’dur. (931 – 965 ). Yusuf Kağandan sonra devlet bir prenslik derecesine düşmüştür. Hazarlar, devletlerinin 965’te Normanlar tarafından yıkılmasından sonra Kırım’da küçük bir devlet kurdular. … Okumaya devam et HAZAR DEVLETİ

HARZEMŞAH DEVLETİ

(  1077 / 1231 ) —————————– Türkistan’da ,  Amuderya  / Ceyhun ırmağının Aral gölüne döküldüğü yerin güney kesimlerine  Harizm / Harezm  / Harzem  denirdi. Harezm  bölgesi , Büyük Selçuk’lu Devletinin egemenliği altında bulunan ve Selçuk’lu  Sultanlarının atadığı valilerce yönetilen önemli bir ticaret kentiydi. 11. yüzyılın sonlarına doğru bu bölgede kurulan Türk devletine  Harizmşahlar  / Harzemşahlar adı verilir. Harzemşahlar  ailesinin  Atası Anuş  Tegin , Oğuz’un Begdili  … Okumaya devam et HARZEMŞAH DEVLETİ

KÖKTÜRKLER / GÖKTÜRKLER

Tarihimizde Türk isimli ilk devletimiz  TÜRÜK  BİL  FEDERASYONU/ Türk  Egemenliği  Birliğidir . ON-OK ‘lar / Batı Hun demiştir . (  m.ö 879 – m.s 575  dir ) Balkanlar ve Çin arasında egemen olmuşlar . Belgeleri : ———— Yoluğ Tigin’lerin / Olayları yazanların Hoytı  Tamır  günlükleri . Bilge Atun Uquq  ( Türük bil komutanı  m.ö 572 – m.ö 535 ) Önre  Binabaşı ( Türük bil komutanı  … Okumaya devam et KÖKTÜRKLER / GÖKTÜRKLER

GÖK OĞUZ / GAGAUZ TÜRKLERİ

Gagavuzlar Uz’lar / Oğuzlardan gelen bir Türk boyu.Bugünkü Moldova Cumhuriyeti’nde, başta Gagauzeli Özerk Devleti olmak üzere kuzeydoğu Bulgaristan, Ukrayna, Romanya ve Yunanistan’da yaşayan, çoğunluğu Ortodoks-Hıristiyan olan bir Türk topluluğu. Ayrıca Trakya’nın yerli halkı olan Müslüman Gacallar’ın da Gagavuzlar’dan geldiğine inanılmaktadır. —-Gagavuz adı ilk defa 1817 tarihli Rus nüfus sayımındaki belgelerde geçmektedir. Türkiye’de ve dünyada daha çok Gagauz şeklinde kullanılmaktadır. —- Türkiye’de ilk olarak İstoyan Cansızov’un … Okumaya devam et GÖK OĞUZ / GAGAUZ TÜRKLERİ