AZERBAYCAN TÜRKLERİ

Türklerin Azerbaycan’a geliş tarihlerinin milattan önceki zamanlara, Saka-İskit dönemine denk gelmektedir. İskitler / Sakaların büyük göçleri sırasında ilk kez Kıpçak, Bulgar ve Oğuz boylarından değişik Türk oymakları bu topraklara yerleşirler. Bulgarlar, Hazarlar, Sabirler ve Uygurlar daha sonraları gelip Azerbaycan’a yerleşen Türk boylarıdır. M.S. 395-96 yıllarında Hun Türklerinin bir kısmının Balkanlardan Trakya’ya ilerlerken, bir kısmının da Kafkaslar üzerinden Anadolu’ya indiklerini, İç Anadolu bölgesine kadar geldikten sonra … Okumaya devam et AZERBAYCAN TÜRKLERİ

AVŞAR / AFŞARLAR

AVŞARLAR ( AFŞAR ) ————- ‘’ Kalktı  göç eyledi Avşar elleri, Ağır  ağır giden eller bizimdir. Hakkımızda  devlet  vermiş  fermanı , Ferman Padişahın , dağlar  bizimdir ! ‘’ —-                        Kalktı  göç eyledi Avşar elleri , Ağır ağır giden eller bizimdir. Arap atlar yakın eder  ırağı , Yüce dağdan aşan yollar bizimdir ! ( Dadaloğlu ) —————- Avşar : Çelik ve vahşi hayvan avına istekli … Okumaya devam et AVŞAR / AFŞARLAR

AVAR / APAR / CÜCEN / RUAN RUAN LAR

AVAR LAR  / APAR LAR Ruan Ruan / Cücenler Juan juan lar ———— ————— (  M.S 565 / M.S  835 ) Kurucusu: Bayan / Bayar  Kağan Başkenti: Segedin Macaristan, Ukrayna, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Hırvatistan, Slovenya, Avusturya, Romanya ve Sırbistan topraklarında  hüküm sürmüştür  /  egemen olmuşlardır. Avarlar, Orta Avrupa’da, Frank krallığı ile Bizans imparatorluğu arasında, eski Hun / On-Ok lar , Sabar kalıntıları ve Ogur … Okumaya devam et AVAR / APAR / CÜCEN / RUAN RUAN LAR

AŞİNA ve AŞİTE TÜRKLERİ

Aslanlar – Kökbörüler / Kurtlar Çin kaynaklarında, Kök Türk Kağanlığı 630’dan sonraki fetret devrinden çıkarken, Türklerin liderliğini üstlenen iki aileden bahsederler / anlatırlar. Bunlardan birisi A-shih-na  / Aşina  ailesidir ki; Bumin’in dolayısıyla, İl-teriş / devlet kuran Kağan’ın mensup / bağlı olduğu toplumdur. Bir diğeri ise  A-shih-teler  / Aşite , yani ünlü devlet adamı, alim ve komutan Tunyukuk’un ailesidir.—-Kök Türklerin menşei / kökü  hakkındaki efsaneler anlatılırken, … Okumaya devam et AŞİNA ve AŞİTE TÜRKLERİ

ALTAY TÜRKLERİ

Altay Türkleri —————– Altay Cumhuriyeti, Altaylar’ın en dağlık bölgesine yerleşmiştir. Kuzeyinde Kemerovsk Oblastı, kuzeybatısında ve doğusunda Hakas Cumhuriyeti ile Tuva Cumhuriyeti, güneyinde Moğolistan’la Çin ve güneybatısında ise Kazakistan bulunmaktadır. Rusya’ya bağlı bir cumhuriyet olan Altay, güneybatı Sibirya’dadır. Altay Dağlarında bulunan ülke, güneyde Moğolistan ve Çin’le çevrilidir. İklimi çok sert olup kışları soğuk ve az kar yağar , yazları sıcak ve yağmursuz geçen bir bölgedir. Arazinin … Okumaya devam et ALTAY TÜRKLERİ