KIRGIZ TÜRKLERİ

( 40  BOY ) HAKKINDA GENEL BİLGİ ——————————– Kırgız dilinde “dağ yamacı” anlamına geldiğinden, Kırgız  kelimesi ile dağlarda yaşayan Oğuzlar olarak tanımlanmıştır. Eski Türk yazıtlarında da Kırgız adına sık sık rastlanmaktadır. Eski Türkçe’de  ‘’ -ız ‘’çokluk ekinin eklenmesiyle ortaya çıkan ‘’ Kırk-ız  / Kırk Boy /  Kırk  Oymak” demektir. Kültigin  anısına dikilen yazıtta Kırgız kelimesi ‘’ Kırk – ız ‘’ şeklinde yer almaktadır.  Bilge Kağan, … Okumaya devam et KIRGIZ TÜRKLERİ

KİMMERLER

Kimmerler, etnik / ırk – toplum bilim  bakımdan Orta Asya’ya   dayanan Ural – Altay  kökenli  ,  Proto / Ön – Türkler ile bağlantılı ve onun bir parçası olan Türk toplumudur.  Korkusuz ve cesur savaşçılar olarak ün salmışlardır. Bu  tanımı ; 1 – Atlı toplumların batı kolunu oluşturmaları. 2 – Kurgan uygulamaları. Kurgan Kültürü, yalnızca Türk ve Ön Türk toplumlarına özgü bir tinsel öğedir. Tarih boyunca … Okumaya devam et KİMMERLER

MEVLANA CELALEDDİNİ RUMİ

 ( 30.9.1207 / 12.1.1231) “ Yaratılmışların en değerlisi İnsandır . ” — Felsefesine / düşünce sistemine ve engin bir insan sevgisine sahip olan Mevlana,  yüzyıllardır hoş görünün, kardeşlik ve barışın simgesi olmuştur. — Mevlana  30 .9. 1207 yılında bugün Afganistan sınırları içerisinde yer alan Horasan  Ülkesi’nin  Belh şehrinde doğmuştur. Babası  Belh şehrinin ileri gelenlerinden Hüseyin Hatibi oğlu  Bahaeddin Veled’tir. ( Bilginler sultanı ) Büyükbabası, Ahmet … Okumaya devam et MEVLANA CELALEDDİNİ RUMİ

KARAHANLILAR DEVLETİ

Karahanlı Devleti ( 840  / 1212 ) ——————— Karahanlılar  sözcüğü , batılı doğu bilimciler  tarafından, bu sülalenin ” kara “ unvanını  çok  kullanmaları sebebiyle verilmiştir. ( KARA  :  Doğu Türkçesinde , kuzey yönünü işaret etmesinin yanında, büyüklük , kuvvetli  ,  yükseklik , soylu bir aileden gelmeyen  anlamındadır. ) Kara sözcüğü , eski Orta Asya Türk tarihinde geçen Kara Türgişler, Kara Kıtaylar , Kara  Budun , … Okumaya devam et KARAHANLILAR DEVLETİ

KUMUK TÜRKLERİ

( KAMIKLAR ) —————— Kumuklar , Dağıstan  bölgesinin en eski ve köklü halklarından biridir. Kumık, Kumıh, Kumuh, Gumık ve Gumuh şekillerinde de yazıldığı görülen ismin geçtiği en eski kaynak bir bey adı olarak kaydedildiği Divanü lugati’t-Türk’tür (Divanü lugāti’t-Türk / Tercümesi, c.3 , s. 339 ) Nüfusu 650 000 kişi. Kumuk Türklerinin çoğunluğu, 250 000 kişi Rusya Federasyonuna bağlı   Dağıstan Özerk Cumhuriyetinde, geriye kalan diğer çoğunluk … Okumaya devam et KUMUK TÜRKLERİ